Ženy musí mít vyšší vzdělání než muži, aby měly stejný plat

Největší procentuální rozdíly mezi platy mužů a žen jsou u zaměstnanců se základním vzděláním. Ve srovnání s rokem 2012 se rozdíly mezi platy mužů a žen snížily.

Platová nerovnost mezi muži a ženami v ČR je dlouhodobým faktem. Z aktuální analýzy služby Platy.cz, která porovnala průměrné platy mužů a žen podle jejich dosaženého vzdělání, vyplývá, že nerovnost platů daná pohlavím ve většině případů dokonce převyšuje přínosy vyššího vzdělání.


Dobrou zprávou je, že rozdíly se ve všech kategoriích s výjimkou pracovníků se základním vzděláním proti roku 2012 mírně snížily. Průměrný plat žen se v listopadu 2013 téměř neliší od průměru o rok dříve. Výjimkou jsou ženy s postgraduálním vzděláním, kde došlo k nárůstu o 7 %, a ženy se základním vzděláním, kde průměrný plat poklesl na 94 % loňské hodnoty. U mužů došlo ve všech vzdělanostních kategoriích k poklesu o 1-5 %.


Největším překvapením v analýze pro nás bylo to, že rozdíly v platech, dané pohlavím, v podstatě znamenají, že žena musí mít o jeden stupeň vyšší vzdělání než muž, aby se jejich průměrný plat vyrovnal. Například muž s maturitou má vyšší průměrný plat než žena s bakalářským titulem," komentuje zjištění analýzy Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz.

Zpravodajství

16
Apr.
Ženy stále vydělávají pouze 77 procent platu mužů

Nerovnost v platech mužů a žen trvá: průměrný plat mužů a žen se nyní liší o skoro 7 tisíc korun. Jediným oborem, kde je průměrný plat žen vyšší než mužů, je doprava a logistika. Největší rozdíly v platech přicházejí po 35. roce věku a 6. roku kariéry.

17
Nov.
Řemeslo zlaté dno nemá, ale práce je v něm dost

Chybějí kvalifikovaní pracovníci. Plat kolem 20 tisíc mladé neláká. Dobrých řemeslníků se nedostává, volných míst pro elektrikáře nebo nástrojáře jsou stovky...

13
Aug.
Nejvyšší platy podle očekávání v Praze, Ostrava až za menšími krajskými městy

Více než Ostravané vydělávají v Plzni, Liberci a Pardubicích. Pražanům se také zaměstnavatelé snaží nejvíc zalíbit: mezi benefity vedou stravenky, dovolená navíc a pružná pracovní doba.