logo

Je vaše mzda vyšší než 21 000 korun měsíčně? Pak patříte do poloviny lépe vydělávajících zaměstnanců.

7.7.2011

Když seřadíme zaměstnance podle platů, od nejnižšího až po nejvyšší, plat zaměstnance, který je přesně ve středu této škály představuje medián. Průměrný plat v České republice je 23 300 korun, medián je 21 000 korun. Je tedy o 11% nižší, než je průměrný plat.

Průměrný plat je vyšší o 2 300 korun

Průměrný hrubý měsíční plat je v celé České republice podle průzkumu Platy.cz 23 300 korun českých. Do údajů jsou započteny platy všech pracujících, kteří se v posledním roce zapojili do online průzkumu platů. Kdybysme si seřadili zaměstnance od těch s nejnižšími platy po ty s nejvyššími platy, vychází medián, tedy plat člověka, který je přesně ve středu, na 21 000 korun. Medián je tedy oproti průměrnému platu nižší o 2 300 korun.

„Obvykle bývá medián nižší než průměrný plat. Důvod je jednoduchý: průměrný plat ovlivňují platy nejlépe placených lidí. Tím, že výše příjmů není shora ničím omezena, ale zdola ano, hodnota průměrného platu se zvyšuje. Průměr tak v žádném případě nemluví o lidech, kteří jsou podle úrovně výdělků ve středu mezi nejlépe a nejhůře vydělávajícími," vysvětluje Miroslav Dravecký, projektový manažer online platového průzkumu Platy.cz.

Tabulka 1: Rozdíl mezi průměrným měsíčním platem a mediánem

Rozdíl mezi průměrným měsíčním platem a mediánem

Zdroj: Platy.cz

Největší rozdíly  jsou v odvětví leasingu

Největší rozdíly mezi průměrným platem a mediánem jsou v odvětví leasingu, kde představují až 23%. Zatímco průměrný plat je v leasingu 36 857 korun měsíčně, medián platu je téměř o 7 000 korun měsíčně nižší. Leasing je oblast, kde je plat zaměstnanců výrazně ovlivněn jejich výkonem.

„Vhodné je určovat plat zaměstnanců podle mediánu také u pracovních pozic, na kterých nepracuje velký počet zaměstnanců a jsou individuální. U pozic jako je například projektový manažer může plat výrazně souviset s individuálními schopnostmi a dovednostmi a není proto vhodné plat odvozovat od průměrného platu," říká Dravecký.

V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi průměrným platem a mediánem v jednotlivých odvětvích.

Tabulka 2: Rozdíl mezi průměrným měsíčním platem a mediánem podle odvětví

Rozdíl mezi průměrným měsíčním platem a mediánem podle odvětví

Zdroj: Platy.cz

Na opačném konci žebříčku, mezi odvětvími s jedno- či dvouprocentními rozdíly ve výši průměrného platu a mediánu, je například lesnictví, základní, střední a vysoké školství, polygrafický průmysl nebo samospráva.

„Odvětví jako je školství nebo samospráva vhodně ilustrují výhodnost používání mediánu namísto průměrného platu. V těchto odvětvích jsou platy dány zákonem, platy učitelů se navzájem liší velmi málo a tím pádem jsou průměr i medián velmi podobné," komentuje Dravecký.

Na začátku kariéry jsou platy podobné

Nejmenší rozdíl mezi mediánem a průměrným platem je u lidí ve věkové kategorii 17 - 24 let. Postupně, s přibývajícím počtem let na pracovním trhu, se zvyšuje i rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami a platy se diferencují. Nejvýraznější rozdíl vidíme v produktivním věku ve věkové kategorii od 35 do 44 let, kde rozdíl tvoří až 12%.

Graf 2: Rozdíl mezi průměrným měsíčním platem a mediánem podle věku

Rozdíl mezi průměrným měsíčním platem a mediánem podle věku

Zdroj: Platy.cz

V Praze je průměrný plat téměř o 3 tisíce korun vyšší než medián

Rozdíly mezi průměrným platem a mediánem jsou patrné i v regionálním srovnání. V každém kraji je průměrný měsíční plat vyšší než medián. Například v Praze s nejvyššími platy je také nejvýraznější rozdíl mezi průměrným platem a mediánem. Zatímco průměrný plat v Praze je 28 899 korun, medián je 26 000 korun.

Tabulka 3: Rozdíl mezi průměrným platem a mediánem podle krajů

Rozdíl mezi průměrným platem a mediánem podle krajů

Zdroj: Platy.cz


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat