logo
Basic comparison
basic report icon

Basic

Salary report for employee

free of charge

Compare your salary

Sample of the report →

 • Obmedzený plat na pozícii podľa
 • Celkový plat
 • Priemerný plat
Set fair employee remuneration
professional report icon

Pro

Salary report for employee

2,530.00 CZK excl. VAT

Order the analysis

Sample of the report →

  • Salary on position by region*, education, practice, business size
  • Total salary and its components* (variable component, commissions, rewards)
  • Responder distribution to payroll
  • Salary ranges expressed by 1st decile, 1st quartile, median, 3rd quartile, 9th decile, and average wage.
  • Detailed breakdown of all monitored non-financial benefits provided*
  • Financial benefit analysis*
  * available when regression model is used
Prepare for a job interview
premium report icon

Premium

Analýza vypracovaná na mieru

upon agreement

Order the analysis

 

 • Vypracované na objednávku platovými analytikmi
 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, odvetia
 • Custom kritéria regióny a prax
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke
 • Porovnanie platu s priamou konkurenciou
 • E-mailová a telefonická podpora