logo

Získejte jistotu při rozhodování o platech

Datové produkty od Platy.cz vám pomohou sladit platové očekávání kandidátů i zaměstnanců s vašimi možnostmi odměňování.
Platový report PRO je vhodný na jednorázové zjištění platové úrovně na zvolené pozici. Platový nástroj je vhodný v situacích, kdy hledáte údaje pro větší množství pozic.

více informací

Proč důvěřovat platovému průzkumu Platy.cz?

Počet platových dat

Počet klientů

Počet pozic

Nejčastější dotazy týkající se metodiky sběru dat na Platy.cz

Platy.cz shromažďuje data přímo od zaměstnanců. Každý zaměstnanec má skutečnou potřebu vědět, zda je odměňován spravedlivě, a tisíce lidí každý den porovnávají své platy na našem webu. Tímto způsobem přirozeně získáváme data od různých zaměstnanců od různých typů společností, od malých rodinných podniků po velké nadnárodní společnosti.

Metodika průzkumu automaticky detekuje extrémní hodnoty od samého začátku. Hodnotí se z hlediska polohy a regionu. Extrémní hodnoty jsou detekovány a nezahrnují se do dalších výpočtů.

Metodika je na to také připravena. Systém detekuje duplicitní záznam, když jeden respondent vyplní dotazník více než jednou, do výsledných výpočtů zadá pouze jeden dotazník. V tomto jsme velmi přísní, statistiky tvrdí, že 20% vstupních dat je odstraněno právě kvůli tomuto duplicitnímu filtru. Do konečných výpočtů, ze kterých se sestavy provádějí, se zadávají pouze upravené údaje.

Platy vypočítáváme pomocí kvantilní regrese, která zohledňuje vztahy mezi pozicemi, regiony, velikostmi společností, vzděláním, zkušenostmi a věkem. Regresní statistický model umožňuje přesně odhadnout výši platu i při nízkém počtu respondentů v požadovaném vzorku, pokud je v jeho databázi nejméně 20 platných vyplněných dotazníků. Pokud pro vzorek nemáme tolik dat, jsou výstupy tvořeny z dat z modelu odhadu.

Srovnáváme naše údaje o platech s několika zdroji, zejména s platy v inzerátech práce, ale také s alternativními dodavateli údajů o platu.

Průzkum platů shromažďuje data nepřetržitě, do průzkumu je každý den přidáno 100–500 respondentů. Každé čtvrtletí jsou přepočítávány regresní a odhadovací modely, čímž je zajištěna maximální včasnost údajů v našich přehledech platů.

Seznam pracovních pozic v průzkumu platů vychází z trhu práce a neustále se aktualizuje i na základě podnětů ze strany uchazečů a zaměstnavatelů. Finální seznam rovněž reflektuje četnost zaměstnanců na konkrétních pozicích, neboť přihlížíme zejména na možnost shromáždění relevantního množství dat. Vyhýbáme se zařazení velmi specifických pozic s minimálním výskytem na trhu práce, neboť bychom nemohli garantovat požadované výsledky. V takových případech doporučujeme vyhledat obecnější nebo příbuznou pozici a přihlédnout na platové rozpětí.
Stáhněte si aktuální seznam pozici zařazených do jednotlivých oblasti práce. Pokud Vám v seznamu nějaká pozice chybí, kontaktujte nás.

O celé metodice průzkumu platů si můžete přečíst na samostatné stránce Jak funguje stránka Platy.cz .
Nenašli jste, co hledáte? Napište nám svůj dotaz na [email protected]

Platový nástroj pro strategii odměňování

Platový nástroj je určený pro profesionály, kteří potřebují nastavovat odměňování zaměstnanců. Dodává jistotu při strategických rozhodnutích díky informacím přímo z trhu práce a šetří váš drahocenný čas.

Vyzkoušet bezplatně více informací

Platové reporty pro několik zemí

Zjistěte, jaké jsou platy v jiných zemích

Platový nástroj umožňuje získat přístup k platovým údajům pro všechny zahrnuté pozice. Výjimečný je tím, že je možno si objednat přístup pro několik zemí.

Z jednoho účtu tak získáte přístup k platovým údajům ve kterékoli zemi. S vyšším počtem zemí získáváte slevu na roční přístup k Platovému nástroji.

Vyzkoušet bezplatně

Kumulované pozice

Vyskládejte si plat zaměstnance z více pozic, které provádí.

Získejte přehled platů na vybraných pozicích, jejichž činnosti váš zaměstnanec vykonává. Přihlíží se i na region, odvětví, praxe a velikost firmy.

Vyzkoušet kumulované pozice

Funkce Platového nástroje

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metodika

Data sbíráme již od roku 2007 a neustále vylepšujeme metodiku jejich zpracování

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Data od lidí

Vyplněné platové dotazníky prochází přísnou kontrolou a očišťováním dat

LS_PP2_ToolFuncPositionsComparisonTitle
Porovnání pozici

Jakékoliv pozice si můžete přidat do porovnání a vidět platové rozdíly mezi pozicemi v přehledné tabulce.

LS_PP2_CustomJobPanel
Kumulované pozice

Jestliže zaměstnanec vykonává více činností z různých pozici, modul umožní získat přehled o platech na všech pozicích na jedné obrazovce.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Přehled benefitů

Obsahem nástroje je i přehled finančních a nefinančních benefitů zaměstnanců

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Intuitivní rozhraní

Jednoduchým způsobem si dokážete sami připravit podklady k odměňování

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Přehlednost údajů

Výstupy z nástroje jsou jasné a srozumitelné, což potvrzují i naši klienti

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Přístupnost k datům

Díky online řešení mají lidé z týmu k údajům neomezený přístup

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Pravidelné srovnání

Automatické kvartální srovnání platů zaměstnanců s platy na trhu

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Ukládání nastavení

Možnost ukládat zvolené pracovní pozice a kdykoli se k nim vrátit

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Export reportů

V případě potřeby lze report vygenerovat nebo vytisknout ve formátu PDF

Platový report PRO pro nastavení platu

Platový report PRO poskytuje relevantní zdroj informací pro HR specialisty a profesionály, kteří potřebují podklady pro efektivní nastavení platu potenciálního, ale i současného zaměstnance.
Platový report PRO obsahuje hrubý plat na pracovní pozici podle regionu, vzdělání, praxe, velikosti firmy nebo věku, kromě celkového platu zobrazuje výšku jednotlivých složek mzdy a nefinanční benefity.

Cena:

2 530,00 Kč*

Objednat Ukázka výstupu

*Uvedená cena je bez DPH za komplexní analýzu jedné vybrané pozice.

Zkušenosti klientů s naší metodikou

Ceník Platy.cz | PRO FIRMY

Platový nástroj

Podklady pro nastavování platů zaměstnanců a pro strategii odměňování

Neomezený počet pozic na 1 rok

 • Plat na pozici podle regionu, vzdělání, praxe, velikosti firmy, věku
 • Rozložení respondentů do mzdových pásem
 • Rozpětí platu
 • Rozpis všech 16 sledovaných nefinančních benefitů
 • Analýza finančních benefitů


 • Export reportů do PDF
 • Ukládání reportů v účtu pro pozdější použití
 • Pravidelné srovnání platu zaměstnance s aktuálními platy na trhu
 • Emailová a telefonická podpora

19 900,00 Kč*

Vyzkoušet bezplatně
Platový report PRO

Podklad pro pracovní nebo hodnotící pohovor, resp. pro přehodnocení platu zaměstnance

1 pozice

 • Plat na pozici podle regionu, vzdělání, praxe, velikosti firmy, věku
 • Rozložení respondentů do mzdových pásem
 • Rozpětí platu
 • Rozpis všech 16 sledovaných nefinančních benefitů
 • Analýza finančních benefitů


 • Jednorázový detailní platový report
 • Zaslaný email s odkazem na report a jeho PDF verze

2 530,00 Kč*

Objednat

Ukázka výstupu

* Ceny jsou zobrazeny bez 21% DPH
Pokud máte zájem o řešení na míru, kontaktujte [email protected].