logo

Máte ve firmě správně nastavený systém odměňování? Podívejte se, jak to poznat

20.3.2023

cover image

Ocitli jsme se v době, kdy firmy i jednotlivci čelí rostoucí inflaci. Jestliže kvůli zdražování mizí lidem peníze z peněženek o dost rychleji než před rokem, říkají si v práci častěji o zvýšení odměny. Zaměstnavatel musí v takové situaci zvažovat, jak naložit s platovou hladinou ve firmě. Je to zároveň příležitost podívat se blíže na celkový systém odměňování zaměstnanců a nastavit ho tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Jak se pozná, že není správně nastaven?

Nejasná kritéria

Firma není schopná jasně vysvětlit, na základě jakých kritérií dostávají zaměstnanci odměny a čerpají benefity. Může se tak stát, že například v jednom oddělení jsou oproti zbytku firmy nastaveny vyšší mzdy, aniž by k tomu vedly nějaké zvláštní důvody. Nebo mohou někteří zaměstnanci využívat firemní auto i k soukromým účelům, ale ani čerpání tohoto benefitu není udělováno podle jednoznačných pravidel. Tedy kromě toho, že zaměstnanci, kteří mohou jezdit s firemním vozem i soukromě, jsou například příbuznými či známými manažerů firmy.

Výrazné rozdíly

Existují velké rozdíly ve výši mezd mezi různými kategoriemi zaměstnanců, kteří vykonávají podobnou práci ve srovnatelné kvalitě. Časté to bývá u dříve a nově přijatých zaměstnanců, kdy ti, kteří přišli do firmy nedávno, mívají vyšší platy než kolegové působící ve společnosti déle. To hrozí zejména v současné situaci, kdy je vysoká inflace a na některé pozice málo kandidátů, takže firmy jsou o ně nuceny bojovat výší nabízené mzdy. Zrovna tak ale může ve firmě existovat platový rozdíl třeba mezi muži a ženami.

Platy.cz - Nastavenie odmeňovacej politiky

Bonusy a prémie podle vkusu manažera

Férově nastavená kritéria nejsou ani pro vyplácení bonusů nebo prémií, určují je manažeři podle svého subjektivního hodnocení. V tom případě ale hrozí, že je budou dostávat zejména lidé, kteří umějí s nadřízenými vyjít především po lidské stránce, aniž by byl ovšem jejich pracovní výkon nadstandardní oproti ostatním kolegům. Tento způsob přiznávání bonusů a prémií nahrává spíše pochlebování vedoucím, než že by podporoval zdravou snahu zaměstnanců dosáhnout lepších výsledků přínosných pro firmu.

Zaměstnanci a „dohodáři“ si nejsou rovni

Panují velké rozdíly v odměnách kmenových zaměstnanců a lidí pracujících na dohodu. I když jsou „dohodáři“ často vnímáni na okraji zaměstnaneckého kolektivu, měli by i oni dostávat férově zaplaceno. Firma se může rozhodnout, že nastaví stejná nebo podobná pravidla odměňování i pro „dohodáře“. Často totiž vykonávají stejnou nebo velmi podobnou práci.

Nenechte svá rozhodnutí ohledně medz náhodě. Vyzkoušejte náš Platový nástroj zdarma po dobu 7 dnů.

Jak zavést férovou politiku odměňování?

Ve firmě, kde není nastavena výše mezd nebo čerpání bonusů transparentně, bývají zaměstnanci daleko méně spokojení, což může vést k nízké produktivitě práce i angažovanosti při řešení úkolů. Lidé také budou z firmy častěji odcházet, takže poroste fluktuace, což zvyšuje náklady. V krajním případě mohou zaměstnanci poškodit reputaci firmy negativními příspěvky na sociálních sítích. Proto je potřeba nastavit férový systém odměňování:

• Udělat audit mezd, aby bylo možné odhalit nerovnosti v odměňování a extrémní případy.

Porovnat platovou hladinu u vás ve firmě s hladinou, která panuje na trhu práce, a srovnat případné rozdíly. Tento „benchmark“ slouží k tomu, abyste dokázali být jako zaměstnavatelé konkurenceschopní.

• Podívat se společně s manažery na aktuální náplň práce jednotlivých zaměstnanců a porovnat náročnost jejich úkolů, aby bylo možné férově nastavit odměny.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat