logo

Nejlépe platí zahraniční firmy

31.1.2014

Bakalářský titul proti VOŠ se nejvíc vyplatí v tuzemských soukromých firmách.

Vyšší vzdělání se sice obecně projevuje růstem platu, ale velmi záleží i na tom, zda pracujete v domácí nebo zahraniční firmě. Na rozdíly v průměrném platu, plynoucí z různých forem vlastnictví, se zaměřila aktuální analýza služby Platy.cz. Porovnávala průměrné platy téměř 50 000 pracovníků v soukromých firmách se zahraničními a tuzemskými vlastníky, ve státních a obecních organizacích, v družstvech a ve sdruženích.


Ve všech vzdělanostních kategoriích jsou nejvyšší průměrné platy v soukromých firmách se zahraničními vlastníky. Tento rozdíl se zvyšuje s rostoucím vzděláním. Zatímco zaměstnanci se základním vzděláním v zahraničních firmách mají průměrný plat 123 % pracovníků nejhůře placené skupiny (státní a obecní organizace), v případě postgraduálního vzdělání to je už 216 % se srovnáním s nejnižšími platy (tentokrát ve sdruženích).

Na druhé pozici ve výši průměrných platů jsou - s jedinou výjimkou - firmy se soukromými tuzemskými vlastníky. Téměř u všech typů zaměstnavatelů rovněž platí, že vyšší vzdělání znamená i vyšší průměrný plat. Jedinou výjimkou z obou výše uvedených trendů jsou pracovníci s dokončeným nástavbovým nebo vyšším odborným vzděláním ve družstvech. Ti mají průměrný plat vyšší než zaměstnanci tuzemských soukromých společností a mají i vyšší průměrný plat než pracovníci v družstvech s dokončeným prvním stupněm VŠ vzdělání.

Poměrně velkým překvapením pro nás bylo právě výrazné platové ohodnocení nástavbového studia nebo VOŠ v družstvech, které pravděpodobně odráží silně pragmatický přístup družstevníků a poměrně malou velikost družstev ve srovnání se soukromě vlastněnými firmami," komentuje zjištění analýzy Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz, a dodává: „Rovněž jsme nečekali tak výrazný odstup zahraničních firem."Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat