logo

Odměňování v automobilovém průmyslu

28.10.2009

Podle průzkumu platů Merces.cz, celkový průměrný hrubý měsíční plat od spuštění průzkumu v říjnu 2007 kontinuálně rostl až do čtvrtého kvartálu 2008 z 21 600 Kč na 23 400 Kč. V následujícím kvartálu byl zaznamenaný mírný propad průměrného platu na úroveň 23 100 Kč a na této úrovni se s mírnými výchylkami pohybuje průměrný plat až do současnosti, kdy dosahuje hodnotu 22 900 Kč. Ako je tomu v automobilovém průmyslu?

Tento průběh vývoje platů zaznamenáváme i v očekáváních uchazečů o práci. Jejich průměrný očekávaný plat od čtvrtého kvartálu 2007 rostl a vrchol nastal také v čtvrtém kvartálu 2008. Od tohoto momentu, pravděpodobně v souvislosti s hospodářskou krizí a zhoršující se situací na trhu práce, očekávaný plat postupně klesá a dnes dosahuje hodnoty 19 600 Kč. Porovnání třetích čtvrtletí 2008 a 2009 hovoří o meziročním poklesu očekávaných platů o dvě procenta.

Tabulka 1: Vývoj skutečných a očekávaných  platů v České republice 

V třetím čtvrtletí 2008 nedosáhlo na úroveň průměrného platu 23 122 Kč 56 % respondentů, o rok později nedosáhuje na celostátní průměr 22 900 Kč 55 % zúčastněných respondentů.

Graf 1: Rozložení respondentů do mzdových pásem podle průměrných platů - srovnání třetích čtvrtletí

Rozložení respondentů do mzdových pásem ukazuje, že nízky plat do 9 000 Kč bralo v třetím čtvrtletí 2009 o něco méně lidí, avšak i vysoké platy nad 54 000 Kč jsou v v tomto kvartálu méně časté než před rokem. Výjimku představují pouze respondenti s platem nad 99 000 Kč, kterých je v tomto čtvrtletí o 0,2% více.

Při zařazení respondentů do základních skupin dle činností vyplynulo, že největší meziroční propad průměrných platů zaznamenali kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření, kteří dnes vydělávají jen 97 % platu v porovnání s minulým rokem. Na druhém konci stojí top manažeři, kteří si polepšili o 8 %. Více než loni vydělávají v průměru i administrativní zaměstnanci.

Tabulka 2: Porovnání platů podle základních skupin dle činností v třetích čtvrtletích 2008 a 2009 

Nebereme-li do úvahy top manažery, nejvyšší plat v třetím čtvrtletí 2009 ze všech 470 sledovaných pozic byl zaznamenaný u finančních manažerů (téměř 58 000 Kč). Na opačném konci žebříčku pozic se nacházejí krejčí a šičky s průměrným měsíčním platem 10 600 Kč.

VLIV KRIZE POSTIHL I POSKYTOVÁNÍ BENEFITŮ

Vlivem makroekonomické situace došlo k výrazným změnám v poskytování finančních a nefinančních benefitů. Zatímco před rokem dostávalo odměnu nebo provizi 34 % zaměstnanců, letos tento benefit deklarovalo pouze 30 % zaměstnanců. Poklesla i samotná výška průměrné odměny a to o 2 % z 17 300 Kč na 17 000 Kč. Ještě dramatičtější pokles byl zaznamenaný u třináctého platu. Loni dostavalo 13. plat 24 % respondentů průzkumu, v třetím čtvrtletí 2009 jej dostane jen 16 % zaměstnanců. Průměrný 13. plat za sledované období klesl o 5 %, na dnešních 14 300 Kč.

Nejvyšších odměn, nebereme-li do úvahy vrcholové manažery, dosahují zaměstnanci na pozici key account manager, 101 000 Kč. Naopak nejméně jsou tímto nefinančním benefitem odměněné uklízečky, jejichž průměrné odměny získané během roku představují 3 700 Kč.

Standardní součástí odměňování se staly i nefinanční benefity. Průzkum Merces.cz sleduje poskytování čtrnácti nejčastějších benefitů od vzdělávání zaměstnanců, přes poskytování mobilního telefonu nebo auta i na soukromé účely až po příspěvky na nadstandardní zdravotní péči. Od ledna 2009 byl největší propad (- 12,4 %) zaznamenaný u benefitu nápoje na pracovišti zdarma. Firmy letos do velké míry šetří i na vzdělávání zaměstnanců (- 10,9 %) a na mobilním telefonu nebo autě i na soukromé účely (- 10 %). Ani jeden ze 14 benefitů nebyl v září 2009 poskytovaný ve větší míře než začátkem roku 2009.   

Tabulka 3: Meziroční porovnání poskytovaných benefitů v lednu a září 2009 

PLATY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Jedním z nejsilnějších odvětví v České republice je automobilový průmysl. Podle údajů o platech a poskytovaných benefitech otřesy na trhu práce zasáhly i tuto oblast hospodářství.

Od spuštění průzkumu Merces.cz průměrné hrubé měsíční platy v automobilovém průmyslu rosty a vrchol ( 25 500 Kč) dosáhly v třetím čtvrtletí 2008. Ve čtvrtém čtvrtletí 2008 platy stagnovaly na úrovni 25 300 Kč a až do dnešního dne pomalu klesaly na dnešních 25 000 Kč (údaj za třetí kvartál 2009).

Graf 2: Vývoj platů v automobilovém průmyslu ve srovnání s celorepublikovým průměrem

Automobilový průmysl je podle údajů z průzkumu nadprůměrně placené odvětví v České republice. Průměrný základní hrubý měsíční plat v automobilovém průmyslu za poslední rok podle průzkumu platů Merces.cz představuje 24 000 Kč. Připočítáme-li k němu odměny a provize, které zaměstnanci dostávají během roku, průměrný plat stoupne na 25 100 Kč. Skutečností však zůstává, že odměny dostává pouze 40 % zaměstnanců a 13. plat pouze 30 %.

Podle údajů Merces.cz průměrný plat 25 690 Kč zárověň nedosahuje 57 % zaměstnanců v automobilovém průmyslu.

Graf 3: Rozložení respondentů do mzdových pásem

Nejpočetnější skupina respondentů (23,9 %)  dostává podle průzkumu Merces.cz průměrný plat mezi 19 000 Kč a 24 000 Kč. Méně než 0,5 % respondentů pracuje za mzdu nižší než 9 000 Kč. Na druhé straně více než 7,5 % zaměstnanců v automobilovém průmyslu dostává měsíční plat nad 49 000 Kč. Řadí se zde především lidé pracující na manažerských pozicích, konstruktéři, technologové a pracovníci v oddělení IT.

Automobilové odvětví také přináší regionální rozdíly v platech a benefitech. Nejvyšší platy jsou tradičně v Praze (29 800 Kč), o skoro 2 000 Kč méně vydělávají v průměru ve Středočeském kraji. Plat pod hranicí 23 000 Kč dostávají ve 4 krajích: Ústecký kraj, Zlínský kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj.

Tabulka 4: Průměrný plat v automobilovém průmyslu podle krajů

Následující tabulky ukazují průměrné hrubé měsíční platy zaměstnanců na typických pozicích pro automobilový průmysl, v top manažměntu a na dalších vybraných pozicích v tomto sektoru.

Tabulka 5: Průměrný hrubý plat v automobilovém průmyslu podle pozic 

Čím vyšší dosažené vzdělání zaměstnanec má, tím vyšší plat dostává - potvrdil to i průzkum platů Merces.cz. Zatímco zaměstnanci v automobilovém průmyslu se zakladním vzděláním vydělávají průměrně 18 800 Kč v hrubém, středoškolsky vzdělaný zaměstnanec bez maturity dostává plat o 1 800 Kč vyšší. Pracovníci s maturitou vydělávají měsíčně 24 300 Kč a výška platu vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance je v průměru 36 300 Kč měsíčně.

Podle průzkumu Merces.cz nejvíce vydělávají zaměstnanci ve velkých podnicích s více než 1 000 zaměstnanců a ve firmách, které vlastní zahraniční subjekty.

Tabulka 6: Průměrný hrubý plat v automobilovém průmyslu podle velikosti a vlastnictví společnosti 

ZÁVĚR

Vliv finanční a hospodářské krize se projevil i v odměňování zaměstnanců v České republice. Týká se to platů, které v průměru poklesly o necelé jedno procnto. Ještě větší vliv má krize na poskytování zaměstnaneckých výhod, kde jsou rozdíly v jejich užívání před krizí a dnes podstatně větší.

Automobilový průmysl byl jedním z odvětví, které zasáhla krize plnou silou. Platy meziročně v průměru klesly o dvě procenta. Přičemž nejvíce zasáhla pomocné pracovníky, kde byl zaznamenán pokles platů o 11 procent a top manažery, kde došlo k poklesu o 10 %.

Důsledky krize je možné sledovat i v souvislosti s vývojem počtu volných pracovních míst, které inzerují společnosti z automobilového průmyslu. Zatímco v třetím čtvrtletí 2008 bylo na Profesia.cz inzerováno 765 nabídek z automobilového průmyslu, ve stejném období letos bylo zveřejněno 156 pracovních nabídek, což představuje osmdesáti procentní propad inzerce v odvětví. 


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat