logo

Odstupné: kdy na něj máte nárok a v jaké výši?

16.4.2024

cover image

Odstupné je kompenzací za ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Jak je to nárokem na něj a v jaké výši vám náleží? To se dozvíte v našem článku.

Odstupné: Podmínky nároku a na co si dát pozor

Na odstupné máte nárok, pokud s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr, který trval alespoň 2 roky, z důvodů uvedených v § 63 zákoníku práce. Na odstupné máte nárok i v případě, že je doba trvání pracovního poměru libovolná, musí však dojít k oboustranné dohodě, tj. k podepsání dohody o ukončení pracovního poměru.
V závislosti na důvodu ukončení pracovního poměru se mění i výpočet výše odstupného, proto není jedno, jakou formou k tomuto ukončení pracovního poměru dojde.

Nárok na odstupné však v každém případě vzniká pouze ze zákonem stanovených důvodů, které jsou uvedeny v § 63 zákoníku práce. Spadá sem situace, kdy zaměstnanec za výpověď nebo ukončení pracovního poměru nemůže nebo nemá na jejich okolnosti vliv.

Nárok na odstupné vzniká v následujících případech:

  • zaměstnavatel ukončuje činnost nebo se stěhuje a zaměstnanec zároveň nesouhlasí se změnou místa výkonu práce;
  • zaměstnanec ztratil vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě schopnost vykonávat dosavadní práci (tato skutečnost musí být doložena lékařskou zprávou);
  • zaměstnanec již nemůže vykonávat práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;
  • zaměstnanec se stal nadbytečným a jeho pozice bude např. zrušena.

Pokud výpověď podáte vy, odstupné nedostanete. Na odstupné nemáte nárok ani v případě, že s vámi pracovní poměr sice rozváže zaměstnavatel, ale důvodem ukončení pracovního poměru je vaše porušení pracovní kázně.

Výše odstupného v roce 2024

Pro výpočet výše odstupného je důležité vědět, jak dlouho trval pracovní poměr. Doba trvání pracovního poměru se počítá od nástupu do zaměstnání do okamžiku, kdy je podána výpověď z pracovního poměru nebo uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru. Na výši odstupného má vliv i samotný způsob ukončení pracovního poměru. Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího nepřesáhla 6 měsíců.

Platy.cz - Odstupné podle opracovaných roků


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat