logo

Platová analýza - Jaký plat udrží Vašeho zaměstnance?

cover image

Plat je stále nejvýznamnějším motivátorem při práci zaměstnance a pevně se váže na pracovní pozici, která má na trhu svoji hodnotu. Personalisté dobře vědí, že některé pozice obsadí rychle, protože si je z čeho vybírat, nicméně na některé pozice se vhodní kandidáti hledají obtížněji, protože kvalitních lidí s potřebnými dovednostmi, specializací či vzděláním je na trhu, nebo v daném regionu málo.V platovém ohodnocení se také zohledňuje délka praxe, region, ve kterém se pracovní pozice obsazuje, dále vzdělání a osobnostní předpoklady, dovednosti a potenciál.

Plat je tedy odměnou za úsilí a pracovní výkon zaměstnance a také za znalosti a know-how - tedy jakousi přidanou hodnotou, kterou s sebou do firmy člověk přináší. Měl by to být v podstatě oboustranně výhodný obchod, při kterém také zaměstnanec získává své postavení, vliv a vztahy.

Každý manažer ví, že personální náklady patří měsíčně k nejvyšším nákladovým položkám ve firmě, svoji cenu má každá personální změna, každý odchod zaměstnance a příchod nového člena týmu. Podceňování pravidelného platového přehodnocování má vliv na business, chod firmy, celkovou spokojenost v zaměstnání a v konečném důsledku i na fluktuaci. Zaměstnanci, kterým se plat pravidelně nepřehodnocuje, projevují mnohem větší míru nespokojenosti v zaměstnání a jsou více otevření pro změnu práce.

Jak vypadá konkrétní platová analýza?

Manažeři mohou při svých rozhodnutích využívat platové analýzy, které zrcadlí aktuální cenu pracovní síly na trhu. Nejde přitom jen o průměrný plat na dané pozici. Personalisty častokrát mnohem více zajímá i takzvaná střední hodnota platu - medián, kde vědí kolik vydělává polovina lidí s danou pracovní náplní v určitém regionu. Jako příklad jsme si vzali pozici IT tester (informační technologie) v Jihočeském kraji.

A také jaké jsou platové stropy na dané pozici - tedy kolik vydělává desetina nejlépe placených zaměstnanců na dané pozici (9. decil) a také platové minima - tedy kolik vydělává desetina nejhůře vydělávajících zaměstnanců na dané pozici (1.decil).


Analýza rovněž nabízí i platové pásma, kde je pěkně vidět proporční rozložení zaměstnanců do mzdových pásem. Graf hovoří o tom, jaké rozmezí platu přísluší jak velkému podílu zaměstnanců na dané pozici.


Pro personalisty je také přínosné vědět, jak jsou pro zaměstnance nastaveny motivační odměny (13. platy, odměny), jaký podíl zaměstnanců dostává finanční a nefinanční benefity a v jaké průměrné výši se asi pohybují. Všechny tyto aspekty se berou v úvahu, aby se nastavila správná motivační částka pro zaměstnance, zohledňující i co nejefektivnější variantu vzhledem k možnostem rozpočtu zaměstnavatele.
Proč je důležité investovat do platové analýzy?


- Téma platů je v současnosti mezi manažery velmi aktuální z důvodu zvýšených nákladů na náborové procesy a také nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce je nutí zvyšovat platy

- Rok 2017 je strategický v oblasti přehodnocování platů zaměstnanců téměř ve všech odvětvích v regionu střední a východní Evropy

- Zaměstnavatel má větší přehled o reálných platech v konkrétním regionu pro konkrétní pracovní pozici za posledních 12 měsíců

- Platová analýza je podkladem pro lepší plánování mzdových nákladů a náborového procesu, předvídání vývoje a přehodnocování platů zaměstnanců

- Přehled o platech v řadách konkurence za velmi přijatelnou cenu

- Poskytuje informační výhodu při vyjednávání o platu s potenciálními uchazeči

- Poskytuje přehled, jaké finanční a nefinanční benefity jsou pro danou pracovní pozici na trhu relevantní


Proč si objednat právě analýzu od Platy.cz/Paylab?

- Tradice a sbírání dat od roku 2007 - ročně shromážděných přes 95 000 platových dotazníků, data za více než 500 pracovních pozic + historická data, které lze porovnávat v čase

- Platové údaje přímo od zaměstnanců, firmy nemusí poskytovat žádná data na to, aby získali přehled o trhu

- Ověřená metodika, která se "exportovala" do globálního produktu Paylab.com - mezinárodní platformy pro porovnávání platů a do 13 dalších lokálních platových portálů

- Možnost porovnání platů na pozicích a to i na úrovni států středoevropském regionu (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko)

- Údaje aktuálně vždy za posledních 12 měsíců

- Data lze zpracovat na základě kritérií: věk, pohlaví, délka praxe, region, odvětví, vzdělání, velikost společnosti, vlastnictví společnosti, úroveň pozice

- Údaje jsou dostupné jako Základní plat + variabilní složka mzdy, průměr, 1. decil, 1.kvartil, medián, 3. kvartil, 9. decilZjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat