Platy srovnáváme už 3 roky. Jak se za tu dobu změnily?

Za tři roky vzrostly průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice z 21 979 korun českých v roce 2007 na 23 231 korun českých v roce 2010. Nejlépe si podle průzkumu Platy.cz vydělávají lidé do 34 let.

Průzkum platů má po třech letech od svého spuštění sesbírány údaje od více než 370 tisíc respondentů.

Ročně se do průzkumu zapojí přibližně 100 000 lidí, kteří uvedou svůj průměrný plat. Díky těmto údajům dokáže průzkum vyhodnotit, srovnat či stanovit, jaký je s ohledem na trh vhodný a konkurenceschopný plat na 470 nejrůznějších pracovních pozicích.

Zastoupení má každá úroveň pozic - od nejnižších až po manažery

Aktuálně se do průzkumu v roce 2010 zapojilo již 70 tisíc respondentů z celé České republiky. Nejčastěji zastoupeným regionem je region Praha, což souvisí s největším počtem pracovních míst. Lidé si v něm nejčastěji hledají práci, a tím pádem také častěji využívají průzkum platů. Následuje Jihomoravský kraj, třetím v pořadí je Moravskoslezský kraj. Podle úrovně vzdělání mají nejvýraznější zastoupení lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a lidé s vysokoškolským vzděláním II. stupně.

Největší zastoupení podle úrovně pozice mají v průzkumu kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření, kam patří například pozice jako novinář či učitel, nebo třeba ekonomické pozice jako ekonom či auditor.

Graf 1: Struktura respondentů průzkumu platů podle úrovně pozice

Zdroj: Platy.cz


Nejvíce rostly platy v Jihomoravském a Libereckém kraji

Nejvyšší platy v České republice dlouhodobě pobírají lidé pracující v hlavním městě. V Praze jsou podle průzkumu Platy.cz průměrné měsíční hrubé platy 30 100 korun českých. Oproti nejhůře vydělávajícím krajům pobírají lidé v hlavním městě přibližně o 10 tisíc korun českých měsíčně více. Průměrná měsíční mzda okolo 20 tisíc korun je v několika krajích, například v Karlovarském, Olomouckém či Zlínském.

V pořadí druhé nejvyšší platy mají lidé ve Středočeském kraji, kde je průměrná měsíční hrubá mzda 22 828 korun.

Při srovnání růstu platů za tři roky od spuštění platového průzkumu v roce 2007 stouply nejvýrazněji platy v Jihomoravském a Libereckém kraji. V Jihomoravském kraji vzrostly za tři roky platy o 9 procent, v Libereckém o 7 procent. V Praze stouply platy od roku 2007 o šest procent.

Tabulka 1: Srovnání platů podle krajů

* druhý půlrok 2007, ** údaje k 1.10.2010
Zdroj: Platy.cz


Nejméně si polepšili lidé se základním vzděláním

Lidem se základním vzděláním stouply hrubé platy oproti roku 2007 o 2 procenta, lidem se středoškolským vzděláním bez maturity o 3 procenta. Nejlépe vydělávajícím, tedy lidem s ukončeným vysokoškolským vzděláním II. stupně, stouply za tři roky platy o sedm procent. Podobně výrazně rostly i platy lidem s ukončeným vysokoškolským vzděláním I. stupně.

Zhodnocení platů po třech letech potvrzuje fakt, že vzdělání se vyplatí. Platí přímá úměra, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat. Lidé se základním vzděláním si oproti lidem se středoškolským vzděláním s maturitou vydělávají o 5 tisíc korun méně, ve srovnání s lidmi s vysokou školou I. stupně pak o 10 tisíc českých korun měsíčně méně. Rozdíl mezi platy lidí se základním vzděláním a lidmi s ukončeným vysokoškolským vzděláním II. stupně je téměř 16 tisíc korun měsíčně.

Jedině vysokoškolsky vzdělaní lidé s ukončeným II. stupněm studia podle platového průzkumu Platy.cz průměrně měsíčně vydělávají přes 30 tisíc korun.

Tabulka 2: Srovnání platů podle dosaženého vzdělání

* druhý půlrok 2007, ** údaje k 1.10.2010 

Zdroj: Platy.cz


Nejnižší plat je bez praxe

Podle průzkumu platů si nejlépe vydělávají lidé ve věku od 25 do 34 let, jejichž průměrný plat je letos téměř 25 tisíc korun českých měsíčně. Nejhůře placenou skupinou jsou mladí lidé těsně po ukončení školy, kteří si měsíčně vydělávají v průměru 18 tisíc korun.

Graf 2: Úroveň platů podle věku

Zdroj: Platy.cz


Platy nejvíce rostly generálním ředitelům

Při sledování vývoje platů je za poslední tři roky viditelný růst u většiny pracovních pozic. Nejvýrazněji rostly platy lidem z vrcholového managementu. Generálním ředitelům za poslední tři roky stouply platy o třetinu. Výrazné nárůsty zaznamenaly za tři roky i pozice související s řízením lidských zdrojů, jako jsou například pozice kouče či pracovního psychologa. Polepšili si také lidé na pozicích v telekomunikacích či bankovnictví. 

Tabulka 3: Pozice s nejvýraznějším nárůstem platů v letech 2007/2010

Zdroj: Platy.cz

Zpravodajství

30
Apr.
Paylab spustil mobilní aplikaci, která porovnává platy už i pro iPhone

Mezinárodní platový portál Paylab spustil iOS verzi mobilní aplikace Paylab Salary Checker. Je to dobrá zpráva pro milovníky iPhonů, kteří také mohou využívat appku na porovnání platu ve svém mobilu. Aplikace je připravená zdarma na stáhnutí v App Store a je dostupná i v češtině. Vývojářský tým Profesie přichází s dvěma inovacemi. Uživatel už nevidí pouze plat na své specifické pracovní pozici, ale i na podobných pozicích. Navíc také získává informace o platech v regionech a jiných krajích.

06
Feb.
Regionální rozdíly ve mzdách v oblasti obchodu jsou velké: výdělky v Praze jsou až o 43 % vyšší než v regionech

Mzdové ohodnocení pracovníků v oblasti obchodu (velkoobchod a maloobchod) je v České republice značně nesourodé - výrazné rozdíly jsou zejména mezi hlavním městem a zbytkem země. Pokud se podíváme na statistický platový rozdíl regionální optikou, zjistíme, že v Praze jsou celkové mzdy zaměstnanců v oblasti obchodu až o 43 % vyšší než v ostatních regionech, což představuje částku zhruba 9 833 Kč ve prospěch zaměstnanců v Praze.

01
Jun.
Platová analýza - Jaký plat udrží Vašeho zaměstnance?

Plat je stále nejvýznamnějším motivátorem při práci zaměstnance a pevně se váže na pracovní pozici, která má na trhu svoji hodnotu. Personalisté dobře vědí, že některé pozice obsadí rychle, protože si je z čeho vybírat, nicméně na některé pozice se vhodní kandidáti hledají obtížněji, protože kvalitních lidí s potřebnými dovednostmi, specializací či vzděláním je na trhu, nebo v daném regionu málo.