logo

Soft skills jsou klíčové: Držte krok s požadavky trhu práce

29.10.2021

cover image

Tzv. soft skills hrají hlavní roli. Potvrzuje to řada výzkumů i aktuální požadavky v pracovních nabídkách. Přečtěte si, které měkké dovednosti jsou v nabídkách práce nejžádanější a proč je dobré investovat do jejich rozvoje.

Podle výzkumu, na kterém participovala Harvardova univerzita, je až 85 % úspěchu v práci podmíněno dobře zvládnutými měkkými dovednostmi a pouze 15 % úspěchu je založeno na tzv. tvrdých dovednostech, především vzdělání a nabytých technických schopnostech.


Jak vyplývá i z výsledků studie Profesie, jen čtyři z patnácti nejčastěji žádaných schopností spadají nekompromisně do kategorie tvrdých dovedností. Jde o jazykovou vybavenost, praxi, analytické myšlení a znalost MS Office. Ostatní žádané dovednosti jsou zaměřené na komunikaci, schopnost pracovat v týmu, odolnost a schopnost přizpůsobovat se změnám nebo proklientský přístup - tj. na nejtypičtější měkké dovedností (soft skills).

Proč se do popředí dostávají měkké dovednosti?

Je evidentní, že zaměstnavatelé zdůrazňují takové schopnosti a dovednosti, které pomohou firmě růst. Tituly, zkušenosti, certifikáty a dobře znějící položky v CV mají spíše podpůrnou a orientační funkci. Není to nakonec vůbec překvapivé. Kandidáti s dobrou úrovní měkkých dovedností představují pro zaměstnavatele konkurenční výhodu.

Dobré komunikační schopnosti, otevřenost a kvalitní týmové zázemí se odráží ve firemní kultuře, atraktivitě zaměstnavatele pro uchazeče o práci a také v komunikaci firmy navenek. Má efekt na vztahy se zákazníky a přitahuje další. Naopak, zaměstnanci s nízkou úrovní měkkých dovedností většinou zaženou klienty ke konkurenci. Představte si sami sebe u nákupu nové televize - upřednostníte prodejnu, kde se vám věnují a ochotně odpovídají na otázky nebo raději nakoupíte tam, kde máte pocit, že prodavače otravujete svojí přítomností?

Ve výsledku průzkumu Edelman Trust Barometer až 90 % dotázaných uvedlo, že by nakoupilo jen u firem, kterým věří. Lidé se zvládnutými soft skills nastolují důvěru, budují vztahy a dokážou sdílet hodnoty. Uvnitř firmy i ve vztahu k venkovnímu světu.

Rozvíjejte takové dovednosti, které za vás nepřevezme umělá inteligence

Profese, jak jsme je poznali před deseti lety, nejsou ty stejné, jako je známe dnes. Zatímco vznikají a získávají na důležitosti mnohá nová povolání, některé ze starších získávají limitovanější charakter. Tento trend můžeme očekávat i v budoucnosti. Podle studie McKinsey Global Institute bude v následujícím desetiletí možné automatizovat až polovinu současných pracovních pozic.

Pracovní role, které budou postupně automatizované, jsou ty, které mají v náplni práce mnoho rutinních a opakujících se činností, případně pracují s vyhodnocováním dat. Článek Harvard Bussiness Review uvádí příklad zdravotnické profese. Diagnostiku časem převezme umělá inteligence, která dokáže efektivněji a přesněji zpracovávat data do poměrně spolehlivých výstupů. Rozhovory s pacientem, jeho rodinou o diagnóze, perspektivách a různých možnostech léčby však počítač nahradit nemůže.

Dalším příkladem uvedeným v článku je práce barmana. Míchání drinků a příprava nápojů je ta složka jeho profese, kterou robot či automat dokáže převzít. A dokonce i s efekty, na které se budou zákazníci rádi dívat. Práce barmana však spočívá i v empatickém naslouchání a živé komunikaci s klientem. Každá práce tak v sobě nese různé aspekty. Jde o to, abyste kultivovali a rozvíjeli takové aspekty vašeho povolání, které umělá inteligence převezme jen velmi těžko, jestli vůbec. Jde o ty, které vyžadují emocionální zapojení nebo reakci na kontext. To umělá inteligence nedokáže, ačkoli je programovaná na konkrétní podmínky v konkrétním kontextu.

Jak rozvíjet nejžádanější soft skills?

Jak hovoří Simon Sinek, název soft skills není tak úplně přesný. To, co nazýváme soft skills, jsou totiž především lidské kvality a schopnosti v oblasti mezilidských vztahů. Zároveň nestojí v opozici k hard skills, ale vzájemně se doplňují. Pojmenování "měkké" stejně tak evokuje něco, co je lehce dostupné a jednoduché v porovnání s dovednostmi zařazovanými mezi tvrdé. Přitom jde o dovednosti, které se (zatím) ani neučí ve škole. Způsoby jejich měření a vyhodnocování nejsou stále tak zažité ani využívané, jak by si tyto dovednosti zasloužily. A jejich rozvoji se ve firmách jen postupně začíná věnovat větší pozornost.


Zdroj: LinkedIn Talent Blog - 
The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2020

Soft skills vám pomohou práci získat i v ní uspět. Vyplatí se tedy investovat do jejich rozvoje. Existuje mnoho kurzů zaměřených právě na soft skills. Nejefektivnější je zažít a zkusit si v praxi situace, ve kterých budete měkké dovednosti uplatňovat. Online kurzy, podobně jako odborné knihy, vám mohou poskytnout dobrý základ a vhled. Doporučujeme však následně využít nabídku prezenčních, prakticky zaměřených kurzů, případně se spojit s kvalitním koučem nebo terapeutem, který se zaměřuje na rozvoj této oblasti.


Kateřina Čumpelová

Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat