logo

Třináctý plat dostane už jen 15 % pracujících

13.12.2012

Letos opět klesl počet lidí, kteří dostanou 13. plat nebo finanční odměny, klesající trend zaznamenáváme již 5 let.

V roce 2008 dostalo 13. plat až 26 % zaměstnanců, letos už jen 15 %. Průměrná výše 13. platu konstantně roste, z 14 402 Kč v roce 2008 na 19 036 Kč v roce 2012.

Finanční odměny dostalo letos 28 % zaměstnanců, což je o 8 % méně než v roce 2008 a o 2 % méně než loni. I zde zaznamenáváme meziroční nárůst průměrné výše finančních odměn, z 21 398 Kč v roce 2008 na 27 507 Kč letos.

V platovém průzkumu Platy.cz kromě základního hrubého platu definujeme ještě 2 finanční složky, jedná se o 13. plat a finanční odměny. Třináctý plat je nárokovatelná složka mzdy, která je ukotvena ve smlouvě. Průměrná výše 13. platu bývá zpravidla stejná nebo nižší než je průměrný základní hrubý plat. Finanční odměna je závislá na odvedené práci zaměstnance, na hospodářském výsledku společnosti a dobré vůli zaměstnavatele tuto odměnu vyplatit.

Nejvíce se mohou před Vánoci těšit zaměstnanci velkých společností

Podíl zaměstnanců, kteří dostávají 13. plat i finanční odměny, roste úměrně s velikostí společnosti. S rostoucím počtem zaměstnanců roste i průměrná výše 13. platu i finančních odměn. Zatímco ve společnostech do deseti zaměstnanců dosáhne na 13. plat 12 % lidí a jeho průměrná výše je 14 050 Kč. Ve velkých společnostech se na 13. plat může těšit 22 % zaměstnanců, jeho průměrná výše je až 21 860 Kč.

Podobně je tomu i u finančních benefitů. Ve firmě do 10 zaměstnanců dostává finanční odměny 24 % lidí, průměrná výše je 18 713 Kč. Ve společnostech s více než 1000 zaměstnanců je podíl až 41 %, průměrná výše dosahuje úrovně 32 206 Kč.

Tabulka 1: Přehled 13. platu a finančních odměn podle velikosti společnosti


Zdroj: Platy.cz

Každý desátý pomocný zaměstnanec a pátý manažer

Podíváme-li se na 13. plat z pohledu úrovně pozic, vyplývá, že čím větší průměrný základní plat, tím větší podíl zaměstnanců s 13. platem i finanční odměnou, roste i jejich průměrná výše.

Zatímco pomocní zaměstnanci mají průměrný 13. plat ve výši 7 169 Kč, top manažeři berou devětkrát víc, přesně 67 158 Kč. Pomocní zaměstnanci berou třináctý plat v 11 % případů, top manažeři si přijdou na třináctý plat ve 21 % případů.

Průměrná výše finančních odměn pomocných zaměstnanců je 7 650 Kč, u top managementu až 179 587 Kč. Finanční odměny dostává 23 % pomocných zaměstnanců a 45 % top manažerů.

Tabulka 2: Přehled 13. platu a finančních odměn podle úrovně pozic


Zdroj: Platy.cz


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat