logo

1Q 2013 mzda klesla, nejvíce stále berou lidé ve velkých zahraničních společnostech

11.4.2013

V prvním kvartálu roku 2013 došlo u průměrné mzdy k poklesu -2,75%, což může mít příčinu ve vyplacení mimořádných odměn už koncem minulého roku. Nejlepší mzdu mají zaměstnanci velkých zahraničních společností. Nejméně dostávají zaměstnanci sdružení s méně než 10 zaměstnanci.

V 1Q 2013 meziročně klesly mzdy

Podle údajů z Českého statistického úřadu docházelo během prvních tří kvartálu roku 2012 ke zpomalování růstu průměrných mezd, avšak 4. kvartál vybočil z trendu a průměrná mzda výjimečně vzrostla o 3,7%. Příčinou bylo vyplácení mimořádných odměn, obvzláště vysoce příjmovým skupinám, o kvartál dříve než bývá zvykem, k čemuž splečnosti přistoupily vzhledem ke změnám v daňové legislativě, které vešly v platnost od ledna 2013.

Tato skutečnost v kombinaci s vysokým podílem nezaměstnaných osob 8% může mít dopad na meziroční pokles nominální mezd v 1. kvartálu roku 2013. Podle průzkumu mezd a benefitů Platy.cz došlo k poklesu -2,75%.

Nejvíce poklesly mzdy zaměstnanců pracujících pro družstva

Nejlepší mzdy jsou u soukromých zahraničních společností, kde na výplatních páskách zaměstnanci najdou v průměru 30 347 Kč. Na druhém pólu jsou zaměstnanci sdružení, kteří berou o 10 000 Kč méně.

,,Průměrná mzda meziročně nejvíce poklesla nejvýrazněji u společností s družstevním vlastnictvím (-11%), u soukromých zahraničních společností (-3%) nebo sdružení (-3%). Mzdy se nezměnily u soukromých domácích společností. Mírný nárůst byl zaznamenán u státních a obecních institucí (3%), kde lze předpokládat, že nebyly vypláceny mimořádné odměny již loni.“ řekla Kateřina Jaroňová z pracovního portálu Profesia.cz.

Tabulka 1: Průměrné mzdy v 1. kvartálu roku 2012 a 2013 podle vlastnictví společnosti

Zdroj:
www.platy.cz

Nejlépe jsou placení lidé ve velkých společnostech

Podíváme-li se na průměrné mzdy podle velikosti společnosti, je zde vidět přímá úměra - čím větší společnost, tím vyšší průměrná mzda a naopak. Nejvíce berou lidé ve společnostech s více než tisícem zaměstnanců, v prvním kvartálu roku 2013 to bylo konkrétně 28 555 Kč, což je o 4% méně než před rokem. Ve firmách, kde kolektiv tvoří méně než 10 zaměstnanců je průměrná mzda o 8 500 Kč nižší.

,,Největší meziroční pokles na úrovni -5% zaznamenaly společnosti s 251-1000 zaměstnanci, kde každý šestý v průzkumu mezd a benefitů Platy.cz byl nižší a střední manažer a každý čtvrtý kvalifikovaný technický zaměstnanec, tedy lidé, kteří dostávají na výplatní pásce nejvíce a mohlo zde dojít k vyplacení vysokých odměn již ke konci roku 2012, čímž se projevil i nejvyšší pokles. Nejméně klesla mzda (-1%) lidem z firem do 20 zaměstnanců.“ řekla Kateřina Jaroňová z pracovního portálu Profesia.cz. 

Tabulka 2: Průměrné mzdy v 1. kvartálu roku 2012 a 2013 podle velikosti společnosti

Zdroj:
www.platy.cz

Velké firmy zaměstnávají hlavně mladé

Podle průzkumu Platy.cz mladí lidé do 34 let převážně pracují ve velkých společnostech s více než 1000 zaměstnanci, kde tvoří až polovinu zaměstnanců. Zaměstnanci ve věku 35-44 let nejčastěji pracují v malých firmách s 10-20 zaměstnanci. Lidé starší 45 let nejběžněji pracují u zaměstnavatelů s 21-50 zaměstnanci.

Pracovníci ve službách nejčastěji pracují v mikrofirmách

Zajímavá je i skladba účastníků průzkumu, nejvíce jsou v průměru zastoupeni kvalifikovaní netechničtí zaměstnanci, kteří tvoří více než čtvrtinu respondentů. Naopak vrcholový management reprezentuje v průměru 2,15% respondentů. Následují pomocní zaměstnanci, tuto skupinu představoval každý dvacátý respondent.

Kvalifikovaní dělníci a pracovníci ve službách (31,7%) a administratvivní zaměstnanci (10,3%) nejběžněji pracují v malých firmách do 10 zaměstnanců. Pomocní zaměstnanci mají největší podíl ve středně velkých firmách s 50-250 zaměstnanci. Kvalifikované technické zaměstnance (27,15%) a nižší a střední management najdeme nejčastěji ve firmách s 250-1000 zaměstnanci. Kvalifikovaní zaměstnanci netechnického směru (29,60%) tvoří největší základnu velkých společností s více než tisícem zaměstnanců. 


Porovnat plat 


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat