logo

Jak inflace ovlivňuje vaši mzdu?

10.2.2023

cover image

Věděli jste, že minimální mzda v roce 1992 činila 2200 Kč ? Tříčlenná rodina žijící v panelovém bytě by dnes z tohoto platu nebyla schopna uhradit ani základní výdaje, jako je voda, elektřina nebo plyn. Zjistěte si, jak inflace ovlivňuje váš plat, a pochopte rozdíl mezi nominální a reálnou mzdou.

Co je to inflace?

Ekonomové definují inflaci jako všeobecné zvýšení cen ekonomických statků, které způsobuje snížení kupní síly peněz. Inflace tedy snižuje množství zboží a služeb, které si můžeme koupit za peněžní jednotku. Zjednodušeně řečeno, zatímco v roce 2010 jste si v obchodě s potravinami koupili jídlo za 1000 Kč, v roce 2021 by vás zcela totožný nákup stál více peněz. Příčinou jsou rostoucí ceny vstupů (energie, surovin,...), které se promítají do cen výstupů pro konečného spotřebitele. Míra inflace se měří v procentech a v posledních letech se podle Statistického úřadu ČR pohybovala mezi 2 až 4 %. V roce 2022 v důsledku války na Ukrajině a dalších faktorů stoupla až na 15,1%. Výpočet inflace zohledňuje ceny potravin, oblečení, bydlení, pohonných hmot, dopravy, zdravotní péče, výdajů na vzdělávání a dalšího zboží a služeb každodenní potřeby.

Mírná, cválající nebo hyperinflace?

Ekonomové ve svých výukových materiálech definují mírnou inflaci, cválající inflaci a hyperinflaci. Mírná inflace nepřekračuje tempo růstu ekonomického výkonu dané země a je vyjádřena jednociferným číslem. V hodnotách od 10 % do 100 % hovoříme o inflaci cválající, při níž kupní síla peněz rychle klesá. V případě hyperinflace jde již o extrémní situaci, kdy peníze ztrácejí svůj význam. Hyperinflaci zažilo Německo po 2. světové válce. Extrémní hyperinflace panovala např. také v Zimbabwe v roce 2008. Ceny zboží se tehdy zdvojnásobovaly každé tři hodiny.

Požádejte o vyšší plat. Kvůli inflaci.

Představte si, že jste v roce 2018 dostali za svou práci 30 000 korun. Od té doby se vaše mzda nezvýšila, takže růst vaší nominální mzdy je 0 %. Vaše reálná mzda se ovšem v tomto období snížila až o 25 %, což představuje více než 6% roční pokles. Nominální mzda je mzda vyjádřená v penězích. Reálná mzda odráží kupní sílu, tj. to, co si za své peníze můžete koupit. Snižuje se o míru inflace. Pokud vám tedy zaměstnavatel meziročně nezvyšuje nominální mzdu, můžete si za svůj příjem de facto kupovat čím dál méně zboží a služeb. S touto kalkulačkou snadno spočítáte, jak se vaše reálné mzdy měnily v uplynulých letech.


Vývoj reálných mezd v průběhu čtvrtstoletí

Statistický úřad pravidelně sleduje vývoj reálných mezd. Srovnává meziroční úroveň nominálních mezd (tj. reálných mezd) očištěnou o inflaci a uvádí procentuální změnu. V následujícím grafu je vidět, že v letech 2012 a 2013 kupovali lidé v Čechách méně zboží a služeb v důsledku nepříznivého měnového kurzu koruny a dluhové krizy v eurozoně.
Vývoj reálních mezd v ČR

Co na to zaměstnavatelé?

Z průzkumu, který realizovala společnost LMC koncem roku 2022 vyplývá, že téměř 2/3 firem plánuje růst mezd, nejčastěji o 6-10% a to plošně u všech zaměstnanců. Na otázku, zda již zaměstnavatelé poskytli mimořádný finanční příspěvek zohledňující inflaci téměř polovina respondentů (48%) uvedla, že příspěvek již poskytla, nebo plánuje poskytnout, ať už formou jednorázového příspěvku nebo formou zvýšení mzdy. Až 38% firem se však vyjádřilo, že inflační příspěvek neposkytly a ani jej neplánují poskytnout.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat