logo

Je dobré s kolegy otevřeně mluvit o platu?

3.3.2023

cover image

Je zvýšení vašeho platu výsledkem vašeho jednání se zaměstnavatelem? Nebo vám byla částka na výplatní pásce nabídnuta bez jakékoli diskuse? Pokud patříte do druhé skupiny zaměstnanců, je možné, že svůj plat nemusíte vnímat jako spravedlivou odměnu, ale jen jako příděl, na který nemáte žádný vliv. Otevírá se téma spravedlivého odměňování a v některých případech i možné diskriminace.

Podle průzkumu z USA se mileniálové baví o svém platu se spolupracovníky až ve 30 % případů, lidé starší 50 let však jen v 8 % případů. Vyplývá to z článku Jessicy Lutz zveřejněném v online verzi časopisu Forbes. Autorka také cituje Davida Burkse, profesora z Oral Roberts University, který tvrdí, že transparentnost platů vytváří lepší prostředí pro zaměstnance i společnost samotnou.

Když lidé nemohou porovnávat svůj plat s platem svých kolegů, je pravděpodobné, že se budou cítit platově nedocenění nebo dokonce diskriminováni.

Diskuse o platu je v naší společnosti stále tabu - když sdělujeme informace o svém platu kolegům, jsme při tom zkrátka opatrní. Tato diskuse může přinést mnoho dalších problémů, které mohou rozvířit dosud klidné vody společenských vztahů v práci. Člověk totiž potřebuje být přesvědčen o tom, že je odměňován spravedlivě.

Co je spravedlivá odměna a jak ovlivňuje naši motivaci?

Na to, zda vnímáme své odměňování jako spravedlivé, nemá vliv pouhé porovnání číslic na výplatních páskách. Stejné nebo rovnostářské odměňování může být dokonce považováno za nespravedlnost. To samozřejmě vede k frustraci, která pak zase způsobuje snížení motivace. Profesor J. Stacy Adams z Univerzity v Severní Karolíně ve své knize Teorie spravedlivé odměny říká, že jsme k práci více motivováni, když se s námi zachází spravedlivě. A to, zda s námi zaměstnavatel zachází spravedlivě, posuzujeme na základě srovnávání se s kolegy.

Rovnovaha spravedlnosti - J.Stacy Adams

Porovnáváme naše vlastní vstupy (úsilí) a výstupy (výsledky, odměny) se vstupy a výstupy kolegů. Výsledkem této „nerovnice“ je pak námi vnímaný pocit spravedlivého nebo nespravedlivého odměňování.

Transparentnost platů vede ke kultuře důvěry. A naopak.

Jak tedy vést otevřený rozhovor o platu s kolegou? Schopnost otevřít diskuzi o platu s kolegou vyžaduje vysokou míru vzájemné důvěry. Pokud chcete s kolegy sdílet informace o platu, je dobré to zdůvodnit. Proč chcete tyto informace znát? K čemu vám budou? Chcete, aby vám zaměstnavatel zvýšil plat? Máte ambice změnit firemní kulturu směrem k transparentnosti platů? Řekněte to. Také se připravte na to, že někteří vaši kolegové nebudou tyto informace ochotni sdílet, a respektujte to.

Získejte zasloužený plat. Vyplňte anonymní platový dotazník a porovnejte si svůj plat s ostatními.

Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat