logo

Kdy a jak požádat o zvýšení mzdy?

26.5.2020

cover image

Zvyšování mezd se nám podvědomě spojuje s koncem roku, kdy ve firmách probíhají hodnotící pohovory. Je to příležitost na objektivní, ale i subjektivní přehodnocení dosažených úspěchů za uplynulý rok. Příležitostí a důvodů k žádosti o zvýšení mzdy je mnoho, ale jedno mají společné – důsledná příprava. Předtím, než se rozhodnete požádat o zvýšení mzdy, si připravte všechny argumenty, které vám pomůžou uspět. Připravili jsme pro vás několik užitečných tipů, jak na to.

Ukončení roku či zkušební doby

Jak se říká, když něco končí, tak něco nového začíná, i když může jít jen o symbolické ukončení kalendářního roku, prvního odpracovaného roku nebo ukončení zkušební doby ve firmě. Ve všech těchto případech je však na místě poohlédnout se za uplynulým obdobím, během kterého jste ve firmě působili.

Tip: Neváhejte vyzdvihnout vaši spokojenost v týmu nebo na dané pozici. Ohlédněte se za vašimi výsledky a vaší úspěšnou snahou o naplnění cílů, které se od vás očekávali. Povězte o svých silných stránkách, díky kterým se vám to podařilo.

Pokud jste vaší prací a přínosem naplnili očekávání, je to ideální příležitost na žádost o zvýšení mzdy a nic by vám nemělo stát v cestě.

Tip: Obstarejte si diář nebo zápisník, kam si během celého období budete zaznamenávat menší i větší úspěchy nebo pochvaly od nadřízeného. Krátce před hodnotícím pohovorem si těžko vzpomenete na všechno, čeho jste dosáhli. Takhle to budete mít vždy po ruce.


Když za vás hovoří výsledky

Proaktivita, nadšení pro práci, chuť věci neustále zlepšovat, produktivita - toto jsou některé z mnoha vlastností, které na svých zaměstnancích oceňuje nejeden zaměstnavatel. Rostoucí výkon a s ním spojené výsledky by se však měly odrazit i na vaší výplatní pásce.

Pracujete ve firmě dva roky a více? Pokud žádáte o zvýšení mzdy, zkuste porovnat vaše dosažené výsledky v prvním a druhém roce. Ukažte, že je ve vaší snaze výrazný posun, že jste se svojí pozicí a místem ve firmě sžití ještě více.

Tip: Sepište alespoň tři body, ze kterých je patrné meziroční zlepšení a které vám poslouží jako vhodné argumenty.

Přistálo vám na stole více úloh, zodpovědností a s tím spojený větší objem práce a odpracovaných hodin? Porovnejte je s těmi, které máte v popisu vaší pozice v pracovní smlouvě. Vyjádřete vaši vděčnost za důvěru, kterou do vás zaměstnavatel vkládá. Tento fakt ochotně přijměte. Adekvátně vůči tomu by měl zaměstnavatel přihlédnout i ke zvýšení vaší mzdy. Proto se nebojte o to požádat.

Pokud v práci podáváte skvělý výkon nebo jste dokonce svůj den zefektivnili natolik, že zvládnete přijmout i další výzvy a projekty, je tu prostor o tom promluvit a požádat zaměstnavatele o vyšší mzdu.

Tip: Připravte si přehled s ohodnocením od vašeho nadřízeného, který jste obdrželi na ročním zhodnocení vaší práce. Pochvalte se vašimi úspěchy a vyzdvihněte alespoň tři nejdůležitější body, které vám pomůžou uspět. Zesumarizujte si úlohy a zodpovědnosti, které byste adekvátně vůči vyšší mzdě chtěli přijmout.

Ne vždy musí platit, že vyšší mzdu si šikovný zaměstnanec zaslouží až po skončení určitého období, může se pro něj stát vhodnou motivací i při novém projektu.

Povýšili vás, či dokonce posunuli na jiné oddělení, které si vyžaduje i větší pracovní nasazení? Opět je tu prostor na diskuzi o zvýšení vašeho finančního ohodnocení.


Porovnejte si plat na Platy.cz zdarma 

 

Mimořádné úspěchy, které by neměly zůstat nepovšimnuté

Každá firma si cení zaměstnance, který díky svému nápadu či přístupu pomohl k dlouhodobému zlepšení nebo svým inovativním přístupem pomáhá posouvat věci vpřed. O to víc, když se to odrazí i na celkových finančních výsledcích.

Pokud patříte mezi ty šťastné, kteří se narodili s kreativním smýšlením a podařilo se vám ve firmě prosadit inovace, potom je na místě, abyste o zvýšení mzdy požádali.

Tip: Popište, jaké zlepšení tento váš přístup přinesl a jak můžete být nápomocný i v budoucnosti.

Platí to i v případě, že jste dosáhli mimořádného úspěchu ve zlepšení procesů (interních, externích), lepších prodejních výsledků, ukončili obrovský projekt nebo jste pomohli zkvalitnit služby či firmě ušetřit náklady. Ve všech zmíněných případech platí jedno a to samé - nestyďte se pochválit.

Tip: Mluvte o vašich přednostech, díky kterým jste dosáhli toho, čeho jste dosáhli. Vaše soft i hard skills doplňte o kvalitativní i kvantitativní porovnání.

Mimořádný úspěch je i to, když se během vaší kariéry rozhodnete pro dodatečné vzdělání - ať už si dokončujete školu, děláte další nebo absolvujete důležité školení či kurz, které se mohou pozitivně odrazit na vašem vzdělání a dopomáhají ke skvělým výsledkům vaší práce. To všechno může přinést kýžené výsledky vám a tím pádem i firmě.

  

Máte nižší mzdu, než je průměr?

Stalo se vám, že jste se po několika letech nedočkali zvýšení mzdy? Máte dokonce nižší mzdu, než je průměr nabízený na vaší pozici? Případně jste na tom hůře než vaši kolegové, avšak váš výkon a výsledky hovoří, že by to mělo být jinak? Oproti předcházejícím momentům, kdy se zaměstnanec rozhodne požádat o zvýšení mzdy, jsou tyto z těch méně příjemných. Na druhou stranu si nežádají o to méně pozornosti, právě naopak.

Pokud se vás týká první případ, tedy že vám nebyla zvýšená mzda už poměrně dlouhé období, začněte tím, že řeknete, kdy se tak stalo naposledy a co se od té doby událo - pozitivní změny, vaše výsledky, zkrátka všechno, co vám ve vaší snaze může pomoci.

Pokud se vás týká druhý případ a v porovnávání mezd na internetových stránkách vám vyšla nižší mzda než je průměr na dané pozici ve stejném kraji, připravte si toto jako argument, proč je na místě, abyste se dostali do kolonky průměrné mzdy na dané pozici.

Tip: Porovnejte si bezplatně mzdu na Paylab/Platy nebo si za poplatek zakupte přehlednou analýzu, která poslouží jako argument při žádosti o vyšší mzdu.

Jestliže jste ve firmě zaměstnaní už nějaký čas, ale vaše mzda se drží na nižší hranici než mzdy kolegů se stejnými zodpovědnostmi, potom je na místě požádat o její dorovnání.


Osobní důvody

Pokud se vaše firma přestěhovala nebo jste byli přiděleni do týmu, který sídlí v jiné části města nebo dokonce v úplně jiném městě či státu, pravděpodobně se to odrazí i na nákladech na život. Pokud jsou z tohoto důvodu zvýšené nebo dokonce žádáte o úvěr či hypotéku na bydlení v bance, můžete požádat zaměstnavatele o zvýšení mzdy, které vám tyto náklady zmírní.

Kdokoliv z nás se může na určitý čas dostat do složité životní situace (ztráta druhého rodiče, rozvod, závažné zdravotní důvody apod.). Sice se to neodehrává přímo na pracovišti, ale vliv na pracovní život zaměstnance to nepochybně má.

Tip: Jestliže jste se do takové situace dostali a na čas vám náklady na život porostou, upřímně o nich povězte a požádejte svého zaměstnavatele o pomoc na určitý čas, než se vaše situace nezlepší. 


Porovnejte si plat na Platy.cz zdarmaZjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat