logo

Kdy je lepší pracovat v malé firmě?

31.10.2013

Průměrný plat v nejmenších firmách je jen 68 % platu ve společnostech nad 1 000 zaměstnanců.Malé společnosti jsou výhodné pro finanční dealery a konzultanty, ale také pro cukráře nebo jeřábníky. Do největších firem by měli mířit marketingoví manažeři, vedoucí nákupu či konstruktéři


Obecně platí, že s rostoucí velikostí firmy roste i průměrný plat, a to i po odečtení platů managementu. Podle analýzy služby Platy.cz, zaměřené na srovnání průměrných platů na shodných pozicích v nejmenších a největších společnostech, jsou ale v řadě případů platy vyšší naopak v malých společnostech.

„Řada malých firem podniká ve specializovaných oblastech, kde díky kombinaci osobního přístupu a pružnosti dosahují velmi dobrých výsledků. Mohou si tak dovolit platit vyšší platy, než je průměr v daném odvětví," komentuje toto zjištění Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz. „Nejde přitom jen o exkluzivní profese, ale často i o zcela běžná povolání."

Pozicí, na které je práce v malé firmě nevýhodnější, je dealer/trader v bankovnictví. Průměrný plat na této pozici ve společnostech do 10 zaměstnanců činí 232 % platu v největších firmách. Mezi patnácti pozicemi, v nichž jsou platy v malých firmách vyšší než ve velkých, jsou i stavební zámečník, aranžér, cukrář nebo jeřábník.

Tabulka1: Pozice s relativně nejvyšším průměrným platem v nejmenších firmách

 

Naopak ve velkých firmách jsou relativně vyšší platy především na manažerských pozicích. Příčinou je odpovědnost za větší rozpočet, více regionů, případně obojí. Největší rozdíl je na pozici marketingový manažer, který má ve firmě nad 1 000 zaměstnanců v průměru více než trojnásobný plat než jeho kolega ve firmě do 10 zaměstnanců. Mimo manažerských pozic se v žebříčku 15 pozic, v nichž je plat ve velkých firmách větší než v malých, objevuje například i konstruktér, hlavní účetní nebo lektor. 

Tabulka2: Pozice s relativně nejvyšším průměrným platem v největších firmách  


Poznámka: Do analýzy byly zařazeny jen ty pozice, pro něž jsou k dispozici data z firem všech velikostí. Netýká se tedy pozic, které jsou z podstaty věci záležitostí jen malých nebo naopak jen velkých společností. 


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat