logo

Máte novou pozici ve firmě? Poradíme vám, jak pro ni stanovit odměnu

24.10.2023

cover image

Nastavit správnou výši platu pro novou pozici ve firmě může být náročný úkol. Kolik by měl dostávat nový zaměstnanec či zaměstnankyně, aby nebyli podhodnoceni, nebo abyste je naopak nepřeplatili? Přinášíme několik tipů, jak při stanovení odměny pro novou pozici postupovat.

Jedno číslo nestačí

Na začátku si vytvořte rozmezí mezd, které mohou lidé na nově vytvořené pozici pobírat. Toto rozmezí by mělo mít minimální, střední a maximální hodnotu. Jak je stanovit? Vyjděme z toho, že mzda je také mimo jiné investice. A ta by se vám měla vrátit. Začněte určováním nejvyšší částky, kterou jste ochotni zaměstnanci na nové pozici dát. Možná, že je daná, protože máte na mzdu jen určitý rozpočet. Pokud ho ale nemáte, musíte horní hranici stanovit. O něco jednodušší je to třeba u obchodníků. Tento typ zaměstnanců přináší do firmy příjmy, takže si můžete položit otázku, zda tržby, které generují, pokrývají jejich plat. U administrativních nebo IT pozic takto uvažovat nelze, jenže se také nelze obejít bez nich. Jejich hodnota není ani tak v penězích, které vydělají, jako v penězích, které ušetří. Položte si třeba otázku, kolik času a úsilí by stálo bezpečně si nakonfigurovat IT síť bez specialisty. (Nezapomeňte připočítat stres, kterému budete ve firmě při konfigurování sítě svépomocí čelit.)

Alespoň to, co nabízí trh

Neobejdete se ale ani bez nejnižší hranice mzdového rozmezí nové pozice. Tady přicházejí na řadu data z trhu, protože kandidáti budou očekávat, že dostanou alespoň to, co je na trhu obvyklé. Ke zmapování situace poslouží mzdová pásma, která vám může dodat Platový nástroj Platy.cz. Ten zároveň umožňuje získat přesná data s ohledem na obor, region, praxi i velikost firmy. Dalším zdrojem informací mohou být pracovní nabídky, které inzerují podobné pozice. Nezapomeňte při tom zohlednit i nefinanční benefity, které mohou mít pro zaměstnance nezanedbatelnou hodnotu.

TIP: V Platovém nástroji Platy.cz se můžete podívat na rozptyl mezd až 650 pracovních pozic. Vyzkoušejte si ho bezplatně na sedm dní.

Když sečteme minimum a maximum mzdového rozmezí, které jsme si určili, a vydělíme ho dvěma, vyjde nám tzv. midpoint. Tuto střední hodnotu považujte za optimální odměnu pro plně kvalifikovaného a zkušeného zaměstnance na dané pozici. Rozmezí by každopádně mělo být dostatečně široké, aby umožnilo odstínit různé zkušenosti a kompetence lidí, kteří novou pozici zastávají, a zároveň podpořilo jejich motivaci.

Firma si například stanoví na pozici skladníka mzdové rozmezí 30 až 40 tisíc korun. Midpoint bude tedy 35 tisíc, a v procentuální rozmezí –⁠ s tím, že částka 35 tisíc je sto procent –⁠ to bude 85 % až 115 %.

Na interních faktorech záleží

Znát tržní data je nezbytné, aby byla inzerovaná mzda konkurenceschopná. Nicméně kromě toho, je potřeba vzít v úvahu také interní faktory, jako je zařazení pozice do organizační struktury a interní spravedlnost, neboli pay equity. Snažte se zajistit, aby mzdy pro nové pozice korespondovaly s odměnami pro existující pozice ve firmě. Protože pokud se bude nabízená mzda u nové pozice výrazněji vymykat směrem nahoru z platové hladiny ve firmě, nejspíš se setkáte s nevolí stávajících zaměstnanců, kteří budou chtít přidat. Daleko lépe se vám bude u nové pozice stanovovat mzda, pokud použijete interní systém hodnocení pracovních pozic, který určuje relativní hodnotu každé pozice podle úkolů, odpovědnosti a kompetencí, které k ní náleží. Interní systém hodnocení přitom musí také respektovat hladinu mezd na trhu. Nemělo by se tedy stát, že bude trh vyžadovat daleko vyšší (nebo nižší) mzdu, než dovoluje interní systém.

Reagujte na kandidáty

Postupovali jste podle výše uvedeného návodu a stanovili si rozmezí pro danou pozici? Potom už nezbývá, než sledovat, jací kandidáti se k vám hlásí a co vám mohou nabídnout. Můžete zvážit jejich zkušenosti, vzdělání, dovednosti a očekávání a tomu konečnou výši platu přizpůsobit. Třeba kandidáti nebudou splňovat vaše očekávání a bude potřeba je leccos doučit, což si vyžádá určité náklady. Potom je na místě volit odměnu spíš kolem spodní hranice rozmezí s tím, že nastoupivší zaměstnanec či zaměstnankyně bude platově růst s nabíráním kompetencí. Bude tak motivován/a se zlepšovat. Při vyjednávání s kandidáty o mzdě se každopádně snažte být féroví. Rozhodně neslibujte nic, co nemůžete dodržet. Pokud mzdy správně nastavíte a budete v systému odměňování transparentní, posílíte reputaci firmy a značku zaměstnavatele. Platy.cz vám v tom budou užitečným pomocníkem.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat