logo

Nejzajímavější novodobé benefity, které se objevují i v našich firmách

26.7.2023

cover image

Pandemie ovlivnila také zaměstnanecké výhody, které zaměstnavatelé nabízejí zaměstnancům. Protože se jedná o důležitou součást pracovního balíčku, na jehož základě rozhodujeme o své další práci, podívejme se na ně blíže. Jaké jsou zahraniční trendy v oblasti benefitů a jak se mění v kontextu dnešní doby?

Výhody jako home office, příspěvky na stravování a teambuilding jsou dnes samozřejmostí. Ze zahraničí však přicházejí další zaměstnanecké benefity, které reflektují současnou situaci, a slovenské firmy začínají do svých balíčků přidávat péči o duševní zdraví, flexibilitu místa a času na práci nebo podporu dobrovolnictví.

Proč jsou výhody důležité

Doby, kdy byl plat jediným důležitým aspektem zaměstnání, jsou dávno pryč. Současná generace potřebuje mít pocit, že se společnost stará o své zaměstnance stejně jako o zákazníky. Kultura, která se projevuje v podobě benefitů a v péči o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, je důležitým ukazatelem, který lidé zohledňují při výběru zaměstnání.

Právě balíček benefitů, ať už jde o rodinu, duševní zdraví nebo sport, ukazuje, kdo je zaměstnavatelem budoucnosti a jaké jsou jeho hodnoty. Zaměstnanec se s nimi pak snáze ztotožní a zapadne do firemní kultury.

Zaměstnavatelé navíc zjišťují, že pokud chtějí mít spokojené a také výkonné zaměstnance, je pro ně podpora rovnováhy mezi prací a rodinou zásadní. Aktivní vedení zaměstnanců k relaxačním aktivitám, podpora jejich zdravotních plánů a také důraz na čas strávený s rodinou se firmě vrátí v podobě lepšího výkonu, loajality a dobré nálady.

Novodobé benefity

Mezi benefity, které se u nás objevují stále častěji, patří balíčky podporující duševní i fyzické zdraví. Zaměstnanci mají například možnost navštívit kouče ve spřátelené firmě nebo využít služeb maséra. Kromě toho začaly společnosti nabízet kurzy jógy, meditace, měření krevního tlaku, terapie s domácími mazlíčky nebo oční vyšetření. V pandemii, která zachvátila svět, se objevuje i druhá, a to syndrom vyhoření.

Není tedy divu, že se zdraví zaměstnanců stává prioritou a že se zaměřuje na odpočinek. Roste také podpora vzdělávání. Firmy rády investují do rozšiřování znalostí svých zaměstnanců, a to i v oblastech, které přímo nesouvisejí s jejich oborem. Jde o rozvoj lidí jako osobností, přičemž měkké dovednosti jsou stále více ceněny. Webináře s odborníky, hrazené vstupy na online přednášky nebo zřízení knihovny jsou již oblíbenou součástí balíčku benefitů.

Loňský rok automaticky přinesl nárůst počtu home office dnů nebo dokonce jejich zavedení ve firmách, kde dříve nebyly běžné. Novinkou je však financování vybavení domácí kanceláře v podobě kvalitních židlí, stolů nebo softwaru.

Hodnoty, kterými se zabýváme v soukromém životě, se promítají i do našeho pracovního života. Zaměstnanci chtějí, aby jejich společnost podporovala světonázory, které jsou pro ně důležité. Kromě již rozšířené zelené komunikace nabízejí společnosti také hodnotové benefity. Zaměstnanci mají příležitost věnovat se dobrovolnickým aktivitám, na které dostanou den volna. Finanční sbírky, na které přispívá i firma, a zaměření na neziskový sektor. Nejenže jsou zaměstnanci více motivováni věnovat svůj čas a prostředky na dobrou věc, ale firma je k tomu aktivně vybízí.

Kratší pracovní týden?

Benefity v podobě kratší nebo pružné pracovní doby jsou v zahraničí stále běžnější. Místo toho, jak dlouho člověk sedí v práci, začíná více záležet na tom, jakou práci odvádí a jaké jsou její výsledky.

Mileniálové a dokonce i lidé z generace Z nechtějí trávit celý den v práci. Moderní forma komunikace umožňuje pracovat odkudkoli a kdykoli. Právě této formy svobody si mladí zaměstnanci cení nejvíce. Už dávno neplatí, že je třeba pracovat tvrdě, ale spíše moudře. Tak, aby fungovala rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

V zahraničí například firmy zkoušejí takzvané letní pátky. V letním a volnějším období se pracovní doba automaticky zkracuje na čtyři dny. Tato zkušenost ukázala, že se práce daří a lidé jsou uvolněnější a spokojenější. Výhodu oceňují také rodiče, kteří mohou během letních prázdnin trávit více času se svými dětmi.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat