logo

Poradíme vám, jak číst výplatní pásku

cover image

Výplatní páska je často nedoceněný dokument, hlavně proto, že jí zaměstnanci nerozumí, ale ve skutečnosti obsahuje informace, které by vás měly zajímat. Naučte se ji číst a lépe poznejte cenu své práce.

V platovém slovníku se nejčastěji skloňují pojmy superhrubá mzda, hrubá mzda, čistý příjem, daň ze mzdy, odvody, pojistné nebo průměr dovolené. Když vám však výplatní páska přijde do ruky nebo e-mailem, zjistíte, že tyto údaje jsou prezentovány ve formě zkratek následovaných částkami a procenty, které nemusí být na první pohled srozumitelné. Z jaké části vašeho platu se budou vypočítávat vaše příspěvky a jaká je částka, ze které platíte daň? Co obnáší superhrubá mzda?


Nikoho nepřekvapí, že mnoho lidí zajímá zejména informace úplně dole ve formuláři – kolik peněz jim přijde na účet. Zjistěte, co jednotlivé položky na výplatní pásce znamenají (v závorce vždy najdete používanou zkratku) a proč je dobré jim rozumět.


Pečlivým přečtením výplatní pásky zjistíte například:

  • jaká je výše vašeho základního platu, ze které se budou vypočítávat budoucí sociální dávky;
  • kolik dní dovolené jste již vyčerpali a kolik vám zbývá;
  • kolik peněz z celkových nákladů na vaši práci vám zaměstnavatel pošle na účet a kolik státu a pojišťovnám;
  • podle jaké hodinové sazby se bude vypočítávat náhrada dovolené, státního svátku nebo návštěvy lékaře.

Abychom vám usnadnili představu o tom, co jednotlivé položky na výplatní pásce znamenají, vytvořili jsme jednu fiktivní. Patří Michalovi Zaměstnanému, který si za měsíc leden vydělal 45 000 Kč a navíc získal prémie ve výši 5000 Kč. Vysvětlivky k jednotlivým částem výplatní pásky si můžete přečíst pod obrázkem.

Platy.cz - Výplatní páska - vzor

Základní informace

Záhlaví výplatní pásky obsahuje základní informace o zaměstnanci, společnosti, pracovním úvazku a pracovní době. Kromě toho také uvádí:

Aktuální výše nezdanitelné části daňového základu (Úprava základní daně)

Jako zaměstnanec můžete u svého zaměstnavatele uplatnit nezdanitelnou část příjmů, která za rok 2020 činí 367,85 €. Tato suma představuje částku, která není nijak zdaněna. Pokud například vaše hrubá měsíční mzda po odečtení odvodů* činila 866 €, daň ze mzdy zaplatíte z částky 498,15 €. Pokud pracujete pro více než jednoho zaměstnavatele, můžete uplatnit nezdanitelnou část pouze u jednoho z nich.

*Daň ze mzdy se vypočítává z částky, která již byla očištěna o odvody.

Počet dnů dovolené (D) – Zjistěte, na kolik dní máte nárok, o kolik dní se vám snižuje nárok na dovolenou, kolik dní jste vyčerpali a kolik vám ještě zbývá.

Průměr na dovolenou (Prům. náhr.) – Hodinová sazba, za kterou jsou propláceny dovolené, návštěvy lékaře nebo státní svátky. Vypočítává se jako průměr za předchozí čtvrtletí, takže se může lišit například v závislosti na tom, zda jste pobírali bonusy nebo byli na nemocenské.

 

Údaje o mzdách, odvodech a daních

Výplatní páska obsahuje podrobné informace o vaší mzdě, výši jednotlivých odvodů a dani ze mzdy. Samozřejmě nás nejvíce zajímá, kolik peněz nám přijde na účet, ale pokud si pozorně přečtete výplatní pásku, zjistíte, že váš zaměstnavatel vám za vaši práci zaplatí téměř dvojnásobek. Kam jde ten zbytek?

ČISTÁ MZDA VERSUS MZDOVÉ NÁKLADY

Základní složka mzdy – Základní plat, který je smluvně sjednán mezi vámi a zaměstnavatelem.

Superhrubá mzda (celkové náklady na zaměstnance) – Skutečné náklady na práci, které musí zaměstnavatel zaplatit vám, pojišťovnám a státu. Superhrubá mzda tedy představuje hrubou mzdu plus odvody zaměstnavatele.

Hrubá mzda – Základní složka mzdy uvedená ve smlouvě, ke které se připočítávají odměny nebo příplatky za noční směny, přesčasy, rizikové práce a podobně. Pokud v daném měsíci nepobíráte žádné odměny nebo příplatky, je hrubou mzdou základní složka mzdy.

Čistá mzda – Částka, která přijde na váš účet po zaplacení daní a odvodů.

Platy.cz - superhrubá, hrubá a čistá mzda

ODVODY na zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění (ZP) – 4,5 % z hrubé mzdy, která zaměstnavatel odvádí zdravotní pojišťovně.

ODVODY na sociální pojištění

Zaměstnanec platí z hrubé mzdy 6,5 % na sociální pojištění a 0,6 % na nemocenské.

Sociální pojištění se platí z hrubé mzdy jen do výše maximálního vyměřovacího základu. To znamená, že se v průběhu roku postupně sčítají hrubé mzdy za všechny dosavadní měsíce roku a pokud je tento součet vyšší než maximální vyměřovací základ, z hrubé mzdy nad maximální částku se už neplatí sociální pojištění.

Platy.cz - Odvody na zdravotní a sociální pojištění

Daň ze mzdy (15 % resp. 23 %)

Základem daně z příjmů je hrubá mzda. Daň z příjmu se vypočítá podle aktuální sazby (15 %, v případě příjmu vyššího, než 48násobek průměrné mzdy je to 23 % na sumu převyšující tuhle hranici), z které se ale ještě odečte sleva na poplatníka (2 570 Kč). V případě hrubé mzdy 50 000 Kč bude vaše daň 15 % a strhne se vám tak 4 930 Kč.

Slevy na dani

Kromě slevy na poplatníka jsi můžete uplatnit také slevu na děti, na které se dá sleva uplatnit a také v případě, že máte přiznán invalidní důchod nebo jste držitelem průkazu ZTP/P.

Platy.cz - Mzda a sleva na dani

Odvody hrazené zaměstnavatelem

Odvody zaměstnavatele jsou rozdílem mezi vaší superhrubou mzdou a hrubou mzdou, ze které zase odvádíte odvody vy. Za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel celkem 33,8 % z vyměřovacího základu mzdy (sociální, nemocenské a zdravotní pojištění).

Proč je dobré znát hrubou mzdu?

Hodnota všech dávek od České správy sociálního zabezpečení, na které byste měli nárok v případě pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti, mateřské dovolené nebo invalidního a starobního důchodu, závisí na hrubé mzdě. Každá dávka má svůj vlastní výpočtový model, ale výše hrubé mzdy figuruje v každém z nich.

Každý měsíc si na výplatní pásce zkontrolujte, zda minimální hrubá mzda odpovídá částce, kterou máte v pracovní smlouvě. Pokud by se stalo, že by vám zaměstnavatel na pásce přiznal nižší příjem, aby ušetřil na pojistném, a zbytek vám dal „na ruku“, nemuselo by se vám to v případě nepříznivých okolností vyplatit.

Zjistěte, zda vyděláváte spravedlivě, a porovnejte svůj plat s „kolegy“ v oboru. V naší mzdové kalkulačce si můžete spočítat výši své superhrubé a čisté mzdy.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat