logo

Rozdíl mezi platy mužů a žen v krajích – čtvrtina ve středních Čechách, třetina v Praze

23.4.2014

Rozdíly dělají v Praze a Jihomoravském kraji 7 tisíc korun.

Nejspravedlivěji jsou placeny ženy ve středních Čechách a na Karlovarsku. Zde jsou rozdíly mezi mzdami žen a mužů nejmenší, i když stále dosahují 125, resp. 126 % ve prospěch mužů. Naopak nejvíce jsou nůžky rozevřeny v hlavním městě a na Moravě. Platy obou pohlaví v různých krajích Česka porovnala aktuální analýza služby Platy.cz, kde svůj příjem, zkušenosti a pracovní pozici anonymně svěřilo již více než 100 tisíc uživatelů.

Největší rozdíly průměrných platů mužů a žen dělají až 7 tisíc korun. Na jedné straně spektra stojí střední Čechy a Karlovarský kraj se čtvrtinovým rozdílem (tedy necelými 5 tisíci korunami), na straně druhé jižní a severní Morava se 32, resp. 33% výhodou pro muže. „Jde zřejmě o tradiční pojetí role ženy, pokud se bavíme o výsledcích z moravských krajů, a vlivu platů vysokých manažerů velkých firem, pokud se zaměříme na  Prahu," vysvětluje Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz.

Nejspravedlivěji naopak vypadá Středočeský a Karlovarský kraj. „O důvodech musíme spekulovat: U Středočeského kraje to může být jak přítomností nadnárodních technických koncernů, kde jsou mzdy stanovovány taxativně pro danou pozici (Škoda MB, kolínská TPCA, velké nemocnice v kraji), pomáhat může paradoxně i to, že část obyvatel středních Čech pracuje v Praze. U Karlovarského kraje to naopak může být tím, že je tu řada drobných podniků a tradice lázeňství, zdravotnictví s tradičně vysokým zastoupením žen a nízkými platy," doplňuje Zdeněk Němec.


Získaná data (rozdíl 25 % ve Středočeském kraji a 35 % v Praze nebo v Moravskoslezském kraji ve prospěch mužů, viz graf) portál porovnal s  dalšími ukazateli. „S nezaměstnaností rozdíly v odměňování souviset nebudou, nejvyšší rozdíly jsou i v Praze, kde je dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v republice. Naopak vyrovnanější platy jsou v Karlovarském kraji, kde se nezaměstnanost pohybuje již několik let kolem 10 procent," bilancuje Zdeněk Němec. Naopak křivka poměru mezi platy žen a mužů koresponduje s podílem kraje na tvorbě HDP.

Hlubší analýzu odměňování podle pohlaví představí portál na konferenci Equal Pay Day, která se bude konat 25. dubna. 


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat