logo

Rozdíly mezi platy mužů a žen jsou nejvyšší kolem čtyřiceti let

Platová nerovnost mezi muži a ženami je nejvyšší ve středním pracovním věku, zatímco mezi nejmladšími i nejstaršími zaměstnanci jsou rozdíly výrazně nižší.

Zatímco celkově průměrné platy mužů převyšují průměrné platy žen přibližně o 29 %, při detailnějším porovnání podle věku zaměstnanců vidíme výrazný vývoj během celé kariéry.

Mezi zaměstnanci do 24 let činí rozdíl 20 %, nižší než průměrný je tento poměr i v kategorii 25 - 34 let, kde činí 23 %. Nepoměr mezi mužskými a ženskými platy však dramaticky roste mezi 35 - 44 lety, kdy je vůbec nejvyšší a činí 42 %. Poté se mírně snižuje (v rozmezí 45 - 54 let jde o 34 %), aby na konci produktivního věku dosáhl vůbec nejnižší hodnoty, těsně pod 120 %.

Skutečnost, že nejvyšší rozdíl mezi průměrnými platy mužů a žen je ve středním produktivním věku, si vysvětlujeme zejména nastupováním na rodičovskou dovolenou, na níž v ČR odcházejí téměř výhradně ženy. Během ní svou kariéru fakticky na několik let přeruší, zatímco muži naopak právě v tomto věku intenzivně postupují na vyšší posty. V nižším věku se vliv mateřské dovolené projevuje výrazně méně, ve věkové kategorii 55 let a více se už příležitosti vyrovnávají, " komentuje zjištění analýzy Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz.Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat