logo

Ženy musí mít vyšší vzdělání než muži, aby měly stejný plat

25.11.2013

Největší procentuální rozdíly mezi platy mužů a žen jsou u zaměstnanců se základním vzděláním. Ve srovnání s rokem 2012 se rozdíly mezi platy mužů a žen snížily.

Platová nerovnost mezi muži a ženami v ČR je dlouhodobým faktem. Z aktuální analýzy služby Platy.cz, která porovnala průměrné platy mužů a žen podle jejich dosaženého vzdělání, vyplývá, že nerovnost platů daná pohlavím ve většině případů dokonce převyšuje přínosy vyššího vzdělání.


Dobrou zprávou je, že rozdíly se ve všech kategoriích s výjimkou pracovníků se základním vzděláním proti roku 2012 mírně snížily. Průměrný plat žen se v listopadu 2013 téměř neliší od průměru o rok dříve. Výjimkou jsou ženy s postgraduálním vzděláním, kde došlo k nárůstu o 7 %, a ženy se základním vzděláním, kde průměrný plat poklesl na 94 % loňské hodnoty. U mužů došlo ve všech vzdělanostních kategoriích k poklesu o 1-5 %.


Největším překvapením v analýze pro nás bylo to, že rozdíly v platech, dané pohlavím, v podstatě znamenají, že žena musí mít o jeden stupeň vyšší vzdělání než muž, aby se jejich průměrný plat vyrovnal. Například muž s maturitou má vyšší průměrný plat než žena s bakalářským titulem," komentuje zjištění analýzy Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat