logo

Průměrný hrubý měsíčny plat pro Česká republika je 37 596 CZK

Porovnejte si plat s ostatními
Uvedená hodnota má informatívni charakter. Plat na pozici je výrazně ovlivněn regiónem, v kterem pracujete.

Popis pracovní pozice

 • Kontrola vedení a aktualizace evidence registru poskytovatelů zdravotní péče (PZP).
 • Kontrola úplnosti a věcné správnosti uzavíraných smluv s PZP.
 • Účast na realizaci připomínkových řízení ke smluvním podmínkám.
 • Zpracovávání akceptovaných připomínek ke smluvním podmínkám a zajišťování jejich zapracovávání do smluvních vztahů.
 • Spolupráce při přípravě návrhů zdravotních programů společnosti.
 • Posuzování materiálně-technického vybavení ve vztahu ke smluvním podmínkám PZP v souvislosti s jejich úhradou.
 • Práce s analýzami a tvorba sekundárních analýz v oblasti cenových podmínek stanovených ve smlouvách s PZP na základě požadavků a potřeb společnosti.
 • Příprava statistických přehledů dopadu cenových úprav podmínek pro PZP na rozpočet společnosti.
 • Vypracovávání stanovisek a vyřizování dožádání vůči Ministerstvu zdravotnictví České republiky a jiným institucím, pokud jejich dožádání věcně přísluší danému odboru.

Pozice Specialista nákupu zdravotní péče - Pojišťovnictví na trhu práce

Pracovní pozice obsazuje
v žebříčku výšky platů

Zastoupení žen na pozici

Průměrný věk respondenta na pozici

Získejte podrobné informace o mzdách ve vaší zemi

Připravte se na pohovor
standard report

Plus

Platový report pro zaměstnance

99,00 CZK s DPH

Objednat analýzu

Ukázka výstupu →

 • Plat ve funkci podle praxe, vzdělávání
 • Přehled poskytnutých nefinančních výhod
 • Připravte se na tipy pro vyjednávání desek
Nastavte spravědlivé odměňování
professional report icon

Pro

Platový report pro firmu

2 530,00 CZK bez DPH

Objednat analýzu

Ukázka výstupu →

 • Plat na pozici podle regionu, vzdělání, praxe, velikosti podniku
 • Celkový plat a jeho složky (variabilní složka, provize, odměny)
 • Distribuce respondentů do mezd
 • Rozsah platů vyjádřený 1. decilem, 1. kvartilem, mediánem, 3. kvartilem, 9. decilem a průměrnou mzdou.
 • Detailní rozpis všech sledovaných nefinančních benefitů
 • Analýza finančních přínosů