logo

4 důvody, proč dělat pravidelnou revizi mezd

27.2.2024

cover image

Revize mezd je složitým tématem, které je častokrát managementem vnímáno jako pomyslný strašák. A to zejména kvůli tomu, že může znamenat zvýšení personálních nákladů ve firmě. Přesto je však velmi důležité revizi mezd provádět pravidelně. Dobrým zvykem je dělat ji alespoň jednou ročně, ve vysoce konkurenčních odvětvích i častěji. Přečtěte si o hlavních důvodech níže.

1. Udržení konkurenceschopnosti

Mzda je jeden z nejdůležitějších faktorů, podle kterých se kandidáti rozhodují pro změnu práce. Zejména ti zkušení umí posoudit, zda je nabídka práce seriózní. A to právě na základě dobře nastaveného platu. Platově podhodnocená nabídka je totiž častým důvodem, proč nedostala mnoho reakcí a trvá delší dobu, než se pozice obsadí. 

2. Zvýšení retence

Pokud revize mezd není prováděna pravidelně a systematicky, může se snadno stát, že vznikne velký nepoměr mezi mzdami nově přijatých a dlouholetých zaměstnanců. Taková situace vyvolává uvnitř společnosti nespokojenost a často může vyústit až v jejich odchod. Nedávný výzkum od The Hartford prokázal, že 47 % zaměstnanců, kteří odešli nebo plánují odejít ze svého zaměstnání, tak učinilo právě kvůli vyššímu platu. Pravidelné revize mezd dokážou tato rizika identifikovat a pomohou vám zasáhnout včas.

Platy.cz - Proč dělat pravidelnou revizi mezd

3. Transparentní komunikace a zvýšení důvěry v management

Jasně nastavená pravidla v odměňování, která jsou srozumitelně vysvětlena zaměstnancům, jsou klíčem k budování důvěry. Díky této znalosti dokážou zaměstnanci adekvátněji přizpůsobovat svá očekávání a také dobu, kdy je vhodné téma zvýšení mzdy otevírat. Ve výhodě jsou také manažeři, kteří díky jasným pravidlům umějí lépe reagovat na mzdové požadavky zaměstnanců. I takový malý krok dokáže přispět k otevřené firemní kultuře.

4. Dokonalý přehled o platech a kompetencích

Při pravidelné revizi platů a hodnocení zaměstnanců hrají důležitou roli i popis pozice a kompetence zaměstnanců. Slouží jako základ pro hodnocení výkonu a zvýšení mzdy. Čím je zaměstnanec výkonnější a čím větší zodpovědnost má, tím výše se v platovém rozpětí může posunout. Hodnocení zaměstnanců vám také pomůže při identifikování kvalifikačních nedostatků a nastavení plánu rozvoje a tréninků.

Co všechno zohlednit při revizi odměňování?

Pro férové odměňování zaměstnanců je vždy dobré zohlednit několik faktorů:
•    Pracovní výkon – celková výkonnost, schopnost plnit úkoly včas, plnění cílů.
•    Odpovědnosti – porovnání odpovědností zaměstnance vůči odměňování, jaký přínos mají pro společnost.
•    Potenciál růstu – zohlednění budoucího přínosu zaměstnance. Má předpoklady postoupit kariérně výše?
•    Hodnota pozice na trhu práce – porovnání mzdy s aktuálními tržními daty.
•    Inflace a rozpočet pro navýšení mezd – zohlednění vývoje reálné mzdy. Navýšení mzdy by mělo být v souladu s finančními omezeními a možnostmi společnosti.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat