logo

5 rad, jak správně komunikovat téma odměňování zaměstnancům

30.4.2024

cover image

Odměňování je základním motivačním nástrojem a důležitou součástí vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Strategie odměňování může být propracována do detailů, ale pokud zaměstnanci nerozumí jejím pravidlům, vytváří to prostor pro spekulace, nespokojenost, a tím pádem i pokles angažovanosti a produktivity.

Proto je třeba, aby firma srozumitelně komunikovala, jakými pravidly se její strategie řídí a z čeho vychází. Přinášíme pár tipů, které vám pomohou při tvorbě komunikace:

Mzdové benchmarky vám nabídnou pohled na tržní prostředí

Při rozhodování o mzdách je dobrou praxí porovnávat si interní data s tržním benchmarkem. Díky nim můžete snadno zjistit, pro které pozice nabízíte konkurenční mzdu a kde mohou v budoucnu nastat problémy. V Platovém nástroji naleznete aktuální data pro více než 700 pracovních pozic.

 

Začněte vytvořením komunikačního plánu

Nejlepší je začít vytvořením plánu komunikace a rozdělením úkolů. Co, kdy, komu a jakými kanály se bude komunikovat. V závislosti na velikosti, resp. zažitém stylu komunikace firmy, může tyto informace předat HR oddělení, ale i manažeři či CEO. Obvykle platí, že HR oddělení připravuje podklady, které komunikuje s vedením firmy a manažery. Vedení firmy odpovídá za schvalování plánu a jeho komunikaci.

Dobře připravený komunikační plán zajistí konzistentnost v komunikaci a eliminuje nesrovnalosti v tvrzeních. V praxi to často funguje tak, že HR oddělení školí a připravuje manažery na komunikaci, která je později společně prezentována zaměstnancům.

Otevřeně mluvte o tom, jak jsou přijímána rozhodnutí o odměňování.

Ukažte transparentnost. V souvislosti s odměňováním je klíčové, aby zaměstnanci velmi jasně pochopili, jak funguje nastavování platu. Co však nezapomenout zmínit? Určitě informace o tom, jak probíhá navyšování základní mzdy, kdo a za jakých podmínek má na navýšení nárok, informace o odměnách a podobně.

Ideální je vysvětlit celý proces, který se skrývá za nastavováním mzdy, aby si zaměstnanec mohl udělat obrázek o tom, že každá úprava mzdy má svůj důvod. Vždy totiž nemusí jít výhradně jen o zvyšování, ale také přehodnocení platu, které může mít za důsledek naopak jeho snížení. 

Dejte lidem prostor na otázky

Neexistuje vhodnější příležitost, kdy se mohou zaměstnanci ptát na nejasnosti ohledně odměňování. Mějte však připravené srozumitelné odpovědi a ujistěte se, že byla otázka zodpovězena a pochopena. Vždy však platí, že odpovídat bychom měli citlivě, empaticky a osobně.

Odměňování zaměstnanců

Zajistěte, aby informace o odměňování byly snadno přístupné

Všechny důležité informace, které zazněly, je dobré zaznamenat. Nejlépe ve formě sdíleného dokumentu, ve kterém jsou srozumitelně sepsány aktuální informace ke strategii odměňování. Jeho součástí mohou být i často kladené dotazy s odpověďmi.

Zaměstnanci si tak budou moci kdykoli dohledat informace k odměňování, které potřebují. A také se nebudou muset pokaždé obracet na HR či management s otázkami, které najdou na jednom místě.

Mluvte o kompenzaci minimálně jednou ročně

Informovat zaměstnance o systému kompenzace pouze při nástupu nestačí. Zaměstnanci se vlivem přirozené fluktuace průběžně obměňují, proto je důležité, aby pravidlům rozuměli stejně jak nově přijatí, tak i dlouholetí zaměstnanci. Je dobrým zvykem v rámci komunikačního plánu určit, jak často budeme o kompenzaci mluvit.

A co vám dobrá komunikace přinese?

I zde platí, že jasně deklarovaná pravidla = správně nastavená očekávání od lidí ve firmě. Efektivní komunikace týkající se strategie odměňování je krokem k transparentnosti, který posílí vztahy se zaměstnanci a může zlepšit jejich retenci.

 


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat