logo

Jak rozumět datům o platech?

20.5.2024

cover image

Výše platů je sice stále tabu, ale relevantní informace se dnes dají získat opravdu jednoduše. Dobrým příkladem je anonymní platový dotazník. Údaje jsou totiž získávány přímo od lidí na trhu práce, kteří si porovnávají svůj plat s jinými zaměstnanci na stejné pozici a ve stejném regionu. Umožňují nám udělat si věrný obrázek o mzdách na různých pozicích a jsou také dobrým základem při strategii vyjednávání. Důležité je však datům správně rozumět.

Průměr ≠ medián

Průměr odpovídá na otázku – pokud by měli mít všichni lidé na totožné pozici stejný plat, jaký by byl? Je to účinný způsob shrnutí celkového trendu dat, ale může být ovlivněn extrémními hodnotami. Jedná se o součet všech platů, který se vydělí jejich celkovým počtem.
Medián hovoří o tom, jaký je plat člověka, který vydělává více než 50 % a méně než 50 % všech lidí na stejné pozici. Při výpočtu mediánu je důležitější počet lidí ve vzorku než výše jejich výdělku. Tím se snižuje vliv extrémních hodnot a výpočet tak má větší vypovídací hodnotu.

Platy.cz - Rozdíl průměr vs. medián mzdy

Proč vydělávám více nebo méně než ostatní na mé pozici?

Jako vhodný příklad nám poslouží pozice v oddělení zákaznické podpory. Platové rozpětí zaměstnanců pracujících v České republice na této pozici se letos pohybuje od 27.550 Kč do 52.200 Kč. Je tedy poměrně velké, ale vlivem několika faktorů se mzda zaměstnanců na stejné pozici liší. Mezi faktory ovlivňující výši mzdy patří:

  • Kvalifikace – člověk se relevantními vědomostmi a zkušenostmi bude mít lepší předpoklad k vykonávání práce než ten, který je nemá
  • Výkon – jak se mi daří naplňovat mé cíle
  • Odpovědnost – mám nějakou odpovědnost za rozpočet nebo motivaci lidí v týmu?
  • Síla ekonomiky a životní náklady – jak se celkově daří ekonomice a jaká je inflace
  • Míra nezaměstnanosti – počet lidí hledajících práci
  • Dostupnost práce – počet dostupných pracovních nabídek

Pohlaví nebo rodová mzdová mezera

Aktuální rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice činí 16,6 %, přičemž ženy v celé EU vydělávají v průměru o téměř 12,7 % méně než muži. Muži mají vyšší zastoupení v rizikových pozicích, technologických odvětvích, přírodních vědách, což představuje výše ohodnocené obory. Ženy zase dominují v odvětvích, která platí méně – jako sociální práce, zdravotnictví, školství, umění. Paradoxem je, že na vysokých školách studuje více žen než mužů, přesto se setkáváme s platovou nerovností ve prospěch mužů. Dalším faktorem je také mateřství. Příjem roste s odpracovanými léty, ale právě mateřská dovolená často kariérní růst dočasně přeruší.

Regionální rozdíly

Mezi Karlovarským krajem a Prahou existuje aktuálně největší rozdíl na výplatní pásce zaměstnanců. Průměrný měsíční plat v hrubém představuje v Karlovarském kraji 40.640 Kč, zatímco v Praze je na úrovni 51.970 Kč. Nezaměstnanost je v Karlovarském kraji dlouhodobě jedna z nejvyšších, ale náklady na život jsou v porovnání s Prahou nižší. Rozhodnete-li se však pro změnu práce v Karlovarském kraji, bude to náročnější než v Praze nebo Středočeském kraji. V počtu nabídek totiž jednoznačně dominuje Praha a Středočeský kraj, pro který je jich aktuálně zveřejněno na pracovním portáli Jobs.cz až 7 000, zatímco v Karlovarském kraji jich méně než 500.

Jak funguje platový průzkum na Platy.cz?
Chcete-li si udělat skutečný obrázek o tom, zda máte férový plat, stačí vyplnit krátký dotazník. Dotazník je anonymní a porovnání vašeho platu s jinými máte k dispozici ihned po jeho vyplnění. Snadno tak zjistíte, jak si platově vedete ve srovnání s jinými zaměstnanci na stejné pozici ve vašem regionu. V reportu také naleznete:

  • Nejběžnější benefity pro vaši roli
  • Porovnání platu podle věku či země
  • Nejčastější kariérní cestu zaměstnance na vaší pozici

 

Platy.cz - tlačidlo Zjistete kolik byste meli vydelavat


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat