logo

Exekuce na mzdu je nepříjemná potíž. Jak se počítá a jak ji lze řešit?

4.1.2024

cover image

Exekuce na mzdu je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dluhů. Pokud máte nezaplacené závazky, může se stát, že vám exekutor přikáže srážet část vaší mzdy nebo peníze na vašem bankovním účtu. Jak se tomu vyhnout a jak se z toho dostat?

Exekuce na mzdu neboli srážka ze mzdy a jiných příjmů vzniká tehdy, když máte neuhrazené pohledávky, o kterých pravomocně rozhodnul soud nebo jiný orgán. Jestliže je nařízena exekuce na mzdu, exekutor pošle exekuční příkaz zaměstnavateli dlužníka.

Zaměstnavatel musí na jeho základě strhávat ze mzdy dlužníka určitou část. Ta putuje k exekutovi, který ji posléze vyplácí věřitelům. Částka ze mzdy je dlužníkovi strhávána až do chvíle, kdy je exekuce včetně příslušenství (tj. úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce, apod.) zcela uhrazena.

Jak se o exekuci na mzdu dozvím?

Exekuční příkaz je vždy zasílán zaměstnavateli, dlužníkovi i věřiteli. Může se však stát, že si dlužník nevybírá poštu nebo se k němu exekuční příkaz nedostane včas. Potom dochází k situaci, kdy se o exekuci dozví až na základě nižší výplaty.

Jak zjistit o exekuci podrobnější informace? Jednou z možností je Česká pošta. Na některých jejích pobočkách lze získat ověřený výpis z Centrální evidence exekucí. Počítejte však s tím, že za jednu stranu výpisu zaplatíte 50 korun. Dozvíte se z něj, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost jde, kdy byla exekuce nařízena nebo jestli byla pravomocně odložena či zastavena.

TIP: Ověřte si, jestli nejste v práci podhodnoceni. Porovnejte si svoji mzdu s odměnami ostatních lidí z oboru v Platovém nástroji Platy.cz.

Zpoplatněna je i služba Exekutorské komory ČR, která Centrální evidenci exekucí vede. Na stránkách komory nebo v jejím sídle je možné výpis také získat. Poplatky za hledání jsou v řádech deseti až stokorun, ovšem je potřeba zaplatit je několikrát - při zadání jména, pak za rozkliknutí položky s konkrétní exekucí, za prohlídku další exekuce se platí znovu. Takto může prověření jedné osoby vyšplhat na několik stokorun.

Co se strhává a co ne?

Při exekuci na mzdě není nikdy zabavena celá mzda, výše srážek je dána zákonem. Srážky se počítají z čisté mzdy. Exekucí lze však postihnout i další příjmy dlužníka:

 • rodičovský příspěvek
 • nemocenské dávky
 • důchod či stipendium
 • podporu v nezaměstnanosti
 • odstupné
 • odměnu z dohody o pracovní činnost
 • odměnu z dohody o provedení práce

Naopak některé sociální dávky zabaveny být nemůžou:

 • daňový bonus 
 • porodné, přídavek na dítě
 • dávky v hmotné nouzi
 • příspěvek na bydlení

Kolik zůstane ze mzdy?

Podle zákona nemůže dojít k situaci, kdy dlužník nedostane ze svého platu vůbec nic. Existuje totiž tzv. nezabavitelné minimum, které dlužník musí dostat vždy, aby mohl zajistit svoje základní životní potřeby a náklady na bydlení. 

Výše nezabavitelného minima závisí na výši životního minima a normativních nákladů na bydlení, které se mění. Nezabavitelná částka bude také vyšší s každou vyživovanou osobou, což je například manžel/ka, nezaopatřené děti dále osoby, u nichž dlužník prokáže, že mu bylo stanoveno výživného soudní cestou. Částka na tyto vyživované osoby se ale nebude připočítávat, jestliže je právě výživné na ně exekučně vymáháno.

Jak se to počítá?

Při určování výše exekuce na mzdu se postupuje přibližně takto:

 1. Stanoví se nezabavitelná částka za dlužníka a také za každou vyživovanou osobu.
 2. Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy, čímž vznikne tzv. zbytek čisté mzdy.
 3. Jestliže je zbytek čisté mzdy vyšší než 30 685,50 Kč (platí pro rok 2023), vše, co je nad tuto hranici, je zabaveno. Částka 30 685,50 Kč se rozdělí se na třetiny. První třetina jde na nepřednostní pohledávky, druhá třetina na přednostní pohledávky a třetí třetina náleží dlužníkovi. Pokud dlužník přednostní pohledávky nemá, ponechají se mu dvě třetiny.
 4. Jestliže zbytek čisté mzdy nepřevyšuje 30 685,50 Kč nebo je nižší, dělí se na třetiny stejně jako v předchozím případě.

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Mezi přednostní pohledávky patří například dluh na výživném, náhrada škody způsobená ublížením na zdraví, dluhy na daních, sociálním a zdravotním pojištění. Nepřednostní pohledávky jsou všechny zbývající, například dluhy z neuhrazených faktur za vodu, elektřinu, mobilní služby, nájem, jízdu načerno apod. 

Co mohu udělat, pokud chci nižší srážky?  

Můžete se na nich zkusit dohodnout s věřitelem. Pokud se to podaří, je potřeba o dohodě informovat exekutora a ten spraví zaměstnavatele, aby vám srážel měsíčně částku pouze v té výši, na jaké jste se s věřitelem dohodli. O to, že by vám byla strhávána vyšší částka, než stanovuje zákon, nemusíte mít strach.

Lze se nějak zbavit exekuce na mzdu ještě před splacením dluhu? 

Můžete se zkusit domluvit s exekutorem na jiné formě splácení, například na splátkovém kalendáři. Ten však není zákonným způsobem provedení exekuce a záleží tedy pouze na ochotě exekutora.

Kdy exekuce na mzdu končí?

Obvykle ve chvíli, kdy exekutor získá pomocí srážek ze mzdy částku uvedenou v exekučním příkazu, tedy kdy je celý dluh včetně příslušenství uhrazen. Pokud se s exekutorem dohodnete na jiné formě úhrady, jak je uvedeno výše, exekuce na mzdu je také ukončena. Stejně tak v případě, že dlužník dva roky mzdu vůbec nedostává nebo ji po dobu tří let nepobírá v takové výši, aby z ní mohly být částky dle zákona sráženy.

Co je dobré udělat po skončení exekuce?

Dlužník figuruje i po skončení exekuce v registru exekucí a je na exekutorovi, aby ho po splacení dluhu vymazal. To je dobré si přibližně po 15 dnech od ukončení exekuce zkontrolovat opět na pobočce České pošty nebo v Centrální evidenci exekucí. Záznam o exekuci už by se neměl ve výpisu objevit. Aby se v ní po čase znovu neobjevil, plaťte své závazky včas a neberte si úvěry, pokud hrozí, že je nebudete moct splatit.

Porovnejte si mzdu na Platy.cz a zjistěte, jak si s odměnou stojíte v porovnání s lidmi ve stejném oboru.


Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat