logo

Muži berou v průměru o 29 % více než ženy

20.8.2013

Nejvyšší rozdíl v platech na stejné pozici ve prospěch mužů činí 45%. Nejlépe placená typicky ženská profese má až 11. nejvyšší průměrný plat.

Platové rozdíly mezi muži a ženami se za poslední rok mírně snížily. Zatímco loni byl průměrný plat muže v ČR 131,4 % průměrného platu ženy, letos to je 128,8 %. Existují ale i pozice, v nichž si žena vydělá více než muž.

Nejlépe placeným zaměstnáním, v němž si ženy vydělají více než muži, je finanční analytik, kde průměrný ženský plat dosahuje 40 857 Kč, což je 102 % průměrného platu muže na stejné pozici. Nejvyšší rozdíl ve prospěch žen služba Platy.cz eviduje v případě pozice Správce budov, kde ženy berou v průměru o 2 217 Kč, resp. o 9 % více než muži.

Naopak nejvyšší poměr průměrných platů ve prospěch mužů je 145 %. Jde o pozici Provozní manažer, kde muži berou v průměru 47 406 Kč, zatímco ženy 32 766 Kč. Nejvyšší rozdíl mezi průměrným mužským a ženským platem - 16 940 Kč ve prospěch mužů - je na pozici Finanční manažer.

Existují ale i pozice, na kterých není možné spolehlivě vypočítat průměrný plat pro obě pohlaví, protože žen či mužů v nich pracuje příliš málo. Zde se jasně projevuje výrazná dominance mužů ve vysokopříjmových skupinách. Průměrný plat na nejlépe placeném typicky mužském místě přesahuje 138 tisíc Kč. Průměrný plat na nejlépe placeném typicky ženském místě dosahuje jen přibližně 70 500 Kč a celkově jde až o jedenáctou nejlépe placenou pozici.

Výrazné rozdíly mezi mužskými a ženskými platy jsou vidět na obou koncích platové škály," říká business analytik služby Platy.cz, Zdeněk Němec. „U vysokopříjmových profesí jde převážně o vrcholový management, doplněný špičkově placenými odborníky v „tradičně" mužských oborech, jako je IT architekt nebo pilot. V oblasti nízkopříjmových pozic pak naopak převažují ty, které jsou zastávané především ženami, jako je uklízečka, pomocný kuchař nebo šička. Zde se projevuje slabší pozice žen vůči zaměstnavatelům kvůli případnému mateřství a péči o děti."
Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat