logo

Vysoká škola zvýší plat o 6 000 měsíčně

28.5.2012

Absolvent vysoké školy vydělá průměrně 22 712 českých korun měsíčně, absolvent střední školy s maturitou vydělá podle průzkumu Platy.cz měsíčně 16 624 českých korun. Za poslední čtyři roky se rozdíl mezi jejich příjmy ještě o něco zvětšil.

Hrubý měsíční příjem absolventů vysokých škol stoupl za poslední čtyři roky o 5 %, což v přepočtu na koruny znamená nárůst o 1 031 korun. Hrubý měsíční plat absolventů středních škol stoupl o 3 %, což je v přepočtu jen 479 českých korun. Rozdíl mezi výdělkem člověka těsně po vysoké škole a mezi výdělkem člověka po střední škole s maturitou se za poslední roky prohloubil, což je zapříčiněno především pomalým růstem výdělků absolventů středních škol s maturitou.

Tabulka 1: Rozdíl mezi platy absolventa vysoké a střední školy za poslední čtyři roky


Zdroj: Platy.cz

Komu se nejvíc vyplatí studovat?

Je přirozené, že vyšší vzdělání a vyšší odbornost, kterou studium přináší, poskytuje také vyšší ohodnocení. Srovnávat výšku platových rozdílů, a tím „hodnotu studia", je vhodné právě u čerstvých absolventů jednotlivých stupňů studia. U platů absolventů totiž nejsou až také významné vlivy, které na plat zaměstnance mají: jeho praxe či charakteristika společnosti, kde pracuje, jako jsou velikost společnosti, její ziskovost či forma vlastnictví.

Tabulka 2: Rozdíl mezi platy absolventa vysoké a střední školy podle kategorií, kde pracují


Zdroj: Platy.cz

Největší rozdíl v platech mezi absolventy podle úrovně vzdělání je u lidí, kteří pracují v obchodě. Zatímco absolvent, který vystudoval vysokou školu, vydělá na pozici pro něj vhodné v kategorii obchod v průměru 24 707 českých korun měsíčně, absolvent střední školy s maturitou na obchodní pozici se svou kvalifikací vydělá v průměru měsíčně 13 533 korun.

Na ukončeném vzdělání závisí, jakou pracovní pozici člověk v obchodě zastává. Typické pozice v obchodě pro lidi s vysokoškolským vzděláním II. stupně jsou key account manager, account manager, obchodní analytik nebo obchodný referent. Mezi pozice typické v obchodě pro lidi se středoškolským vzděláním s maturitou patří například nákupčí, prodavač, vedoucí prodejny nebo provozu.

Na Slovensku jsou platy nižší

Podobná situace, jako je s platy absolventů v České republice, je také v sousední Slovenské republice. Absolventi vysokých škol vydělávají oproti absolventům středných škol o 39 % více. V průměru absolvent vysoké školy na Slovensku vydělá v přepočtu 19 254 českých korun a absolvent střední školy s maturitou 13 844 korun.

Studium na vysoké škole tak zvýší slovenským absolventům plat, v přepočtu na české koruny o 5 410 korun měsíčně.

Graf: Rozdíl mezi platy absolventa vysoké a střední školy v České republice a na Slovensku


Zdroj: Platy.cz

Na Slovensku je rozdíl mezi tím, kolik vydělají absolventi po střední škole a absolventi po vysoké škole, tedy ještě o něco vyšší než v České republice.



Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat