logo

Nejzajímavější novodobé benefity, které se objevují i v našich firmách

8.2.2022

cover image

Pandemický normál ovlivnil také pracovní benefity, které zaměstnavatelé nabízejí zaměstnancům. Jelikož jde o důležitou součást balíčku, podle které jsme zvyklí se rozhodovat ohledně příští práce, pojďme se na ni podívat detailněji. Jaké jsou trendy v benefitech ze zahraničí a jak se mění v souvislosti s dnešní dobou?

Benefity jako home office, příspěvek na stravu a teambuildingy se už v dnes považují za samozřejmost. Ze zahraničí však přicházejí další výhody pro zaměstnance, které odrážejí současnou situaci a české firmy začínají do svých balíků přidávat i péči o duševní zdraví, flexibilitu místa a času na práci nebo také podporu dobrovolnictví.

Proč jsou benefity důležité

Časy, kdy byla mzda jediným důležitým aspektem práce, jsou už dávno pryč. Současná generace potřebuje cítit, že firma se stejně jako o zákazníka stará i o svého zaměstnance. Kultura, kterou lze vidět ve formě benefitů a v péči o vyvážený poměr mezi pracovním a soukromým životem, je důležitým ukazovatelem, který lidé zohledňují při výběru zaměstnání.

Právě balíček benefitů, ať už v otázce rodiny, duševního zdraví nebo sportu ukazuje, kdo je budoucí zaměstnavatel a kde jsou jeho hodnoty. S nimi se potom i zaměstnanec lépe ztotožní a zapadne do firemní kultury.

Kromě toho zaměstnavatelé zjišťují, že když chtějí mít spokojené a také výkonné zaměstnance, je podpora jejich rovnováhy mezi prací a rodinou nevyhnutelná. Aktivní vedení zaměstnanců k relaxačním činnostem, podpora jejich zdravotních plánů a také důraz na trávení času s rodinou se vrací zpět do firmy v podobě lepších výkonů, loajality a dobré nálady.

Novodobé benefity

Mezi benefity, které se čím dál více objevují i u nás, jsou balíčky, které podporují mentální a také fyzické zdraví. Zaměstnanci mají například možnost zajít si za koučem do spřátelené firmy nebo využít služby maséra. Kromě toho firmy začaly nabízet hodiny jógy a také meditace, měření tlaku, terapii se zvířaty nebo prohlídku očí. V pandemii, která postihla celý svět, se objevuje i druhá, a to vyhoření z pracovního kolotoče.

Proto není žádným překvapením, že zdraví zaměstnanců se stává prioritou a důraz se klade na odpočinek. Roste také podpora vzdělávání. Firmy rády investují do rozšiřování vědomostí zaměstnanců, a to i v oblastech, které se přímo netýkají jejich oboru. Jde o posun lidí jako osobností, přičemž stále více jsou ceněné soft skills. Webináře s odborníky, proplacené vstupy na online přednášky nebo zřízení knihovny tak již bývají oblíbenou součástí balíčku benefitů.

Minulý rok automaticky přinesl navýšení počtu dní home office nebo také jejich zavedení ve firmách, ve kterých předtím nebyly samozřejmostí. Novinkou jsou však finanční prostředky na vybavení domácí kanceláře v podobě kvalitních židlí, stolů nebo softwaru.

Hodnoty, které řešíme v soukromém životě, se překlápějí i do pracovního. Zaměstnanci chtějí, aby jejich firma podporovala pro ně důležité světonázory. Kromě již rozšířené zelené komunikace firmy nabízejí i hodnotové benefity. Objevují se možnosti dobrovolnictví pro zaměstnance, které jsou pokryté dnem volna. Finanční sbírky, na které přispívá i firma a orientace na neziskový sektor. Nejenže jsou zaměstnanci motivovanější věnovat svůj čas a také prostředky na dobrý účel, ale firma je v tom aktivně podporuje.

Kratší pracovní týden?

V zahraničí se stále častěji objevuje benefit v podobě kratší nebo flexibilní pracovní doby. Místo toho, jak dlouho sedí člověk v práci, začíná více záležet na práci, kterou udělá a jaké má výsledky.

Generace mileniálů a také generace Z nechce v práci trávit celé dny. Moderní forma komunikace umožňuje pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Právě tuto formu svobody oceňují mladí zaměstnanci nejvíce. Už dávno není pravda, že je třeba pracovat tvrdě, ale spíše chytře. Tak, aby fungovala rovnováha mezi prací a soukromím.

Firmy v zahraničí například zkoušejí tzv. letní pátky. Během léta a volnějšího období je pracovní doba automaticky zkrácená na čtyři dny. Tato zkušenost ukázala, že práce se stihne a lidé jsou odpočatější a spokojenější. Benefit oceňují i rodiče, kteří mohou během letních prázdnin trávit s dětmi více času.
Kateřina Čumpelová, Profesia CZ

Zjistěte, zda vyděláváte férově

Získejte bezplatné osobní srovnání platu.

Srovnejte si plat